Hoppa över
Mer än 400 000 klockor har säkrats med köparskyddet
Chrono24 - Sverige
Logga in eller registrera dig

Vi sätter värde på förtroende, transparens och din säkerhet.

Chrono24 Trusted Seller

Chrono24 Trusted Seller

Trusted Seller har utmärkt sig enligt Chrono24:s och dess användares erfarenheter genom särskild tillförlitlighet och trovärdighet.

För att bli Chrono24 Trusted Seller måste en försäljare uppfylla några viktiga krav som vi har räknat upp nedan för dig. Dessutom måste försäljaren godkänna och underteckna Trusted Seller-riktlinjerna.

Visa riktlinjerna för Trusted Seller

Hur blir en försäljare Trusted Seller?

Kontroll av försäljarens identitet

Förutom en kopia av en identitetshandling, handelslicensen eller ett utdrag ur handelsregistret begär vi av varje ny återförsäljare vid behov även en bekräftelse på dennes identitet från andra återförsäljare som vi redan känner.

6 månaders prövotid

Först efter att en försäljare har använt Chrono24 aktivt under sex månader att Chrono24 har meddelats om ouppklarade tvister kan försäljaren bli Trusted Seller.

Underteckna riktlinjerna för Trusted Seller

För att kunna bli Chrono24 Trusted Seller måste en försäljare godkänna – och efterleva – Chrono24 Trusted Seller-riktlinjerna!

Övervakning

Meddelas vi om tvister eller överträdelser motTrusted Seller Guidelines tar Chrono24:s support kontakt med försäljaren för att klara upp problemet. Vi ser mycket allvarligt på överträdelser av Trusted Seller Guidelines och de kan leda till indraget sigill.

Riktlinjer för Chrono24 Trusted Seller

Varje försäljare som har Trusted Seller-sigillet har förpliktigat sig med sin underskrift att efterleva följande riktlinjer.

  1. Vi bedriver en kommersiell klockhandel. Alla de uppgifter som vi har lämnat på plattformen och till Chrono24 om oss och vårt företag är sanningsenliga.
  2. Vårt företag är ekonomiskt stabilt, vi står fast vid våra åtaganden och utför våra betalningar tillförlitligt och punktligt.
  3. Vi handlar endast med originalvaror från pålitliga källor.
  4. Vi uppger skicket på våra varor sanningsenligt och påvisar i ord och bild eventuella spår efter användning, brister eller skador.
  5. Vi erbjuder normalt klockor som finns i lager och som kan levereras snabbt. När det gäller klockor som inte levereras från vårt lager anger vi förväntad leveranstid. Vid slutfört köp levererar vi varan inom utsatt tid såvida inga andra överenskommelser har träffats med köparen.
  6. Vi besvarar mottagna kundförfrågningar via Chrono24 per e-post inom 5 arbetsdagar.
  7. Generellt skickar vi varan försäkrad eller uppbär fraktrisken själva.
  8. Vi strävar alltid efter en rättvis affärstransaktion. Om det skulle uppstå en tvist kommer vi tillsammans med kunden att söka efter en tillfredsställande lösning för båda parter.
Visa riktlinjerna för Trusted Seller

Vi ser väldigt allvarligt på när Chrono24-användare anmäler överträdelser mot dessa villkor och vi strävar alltid vid uppkomna problem efter ett snabbt och obyråkratiskt förtydligande av ärendet samt en tillfredsställande lösning för båda parter. Det kan också leda till indragning av Trusted Seller-statusen.

Ta oss på orden och vänd dig vid problem till vår support .

Vänligen observera: Vi kan inte garantera äktheten hos en vara från försäljare med Trusted Seller-märkning. Alla avtal om betalning och frakt av varor är uteslutande köparens och försäljarens ansvar.