Logga in

Integritetspolicy

1. Namn och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga och verksamhetens dataskyddsombud

Den här integritetspolicyn gäller för behandling av personuppgifter som utförs av:

Personuppgiftsansvarig: Chrono24 GmbH (nedan kallat ”Chrono24”)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe

E-post:
Telefon: +49 721 966 93/0
Fax: +49 721 966 93/990

Verksamhetens dataskyddsombud för Chrono24 kan nås på dataskyddsavdelningen på ovanstående adress, resp. på .

2. Insamling och lagring av personuppgifter samt på vilket sätt och för vilka ändamål de används

a) Vid besök av webbplatsen

När du besöker vår webbplats för Chrono24, skickar den webbläsare som du använder på din enhet automatiskt information till servern för vår webbplats. Denna information sparas tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information samlas in utan att du har del i det och raderas automatiskt efter 20 veckor:

 • IP-adressen till den dator som hämtar webbplatsen.
 • Datum och tidpunkt för åtkomsten.
 • Den hämtade filens namn och webbadress.
 • Webbplatsen från vilken åtkomsten sker (hänvisar-URL).
 • Sessionens ID.
 • Användaragenten.
 • Webbläsaren som används och eventuellt din dators operativsystem samt namnet på din internetoperatör.

De listade uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:

 • För att säkerställa webbplatsens felfria uppkoppling.
 • För att säkerställa en bekväm användning av vår webbplats och en optimering av vår plattform.
 • För att säkerställa och utvärdera systemets säkerhet och stabilitet.
 • För att upptäcka och förhindra attacker mot vår webbplats.
 • Samt för andra interna statistiska och administrativa ändamål.

Principiellt använder vi inte de insamlade uppgifterna för att dra slutsatser om din person. I händelse av en attack mot vår nätinfrastruktur utvärderas dock din IP-adress som samlats in, för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Uppgiftsbehandlingen grundar vi på våra berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Våra berättigade intressen följer av ovanstående ändamål för insamlingen av personuppgifter.

Dessutom använder vi kakor och analystjänster vid besök av vår webbplats. Närmare förklaringar om detta hittar du i punkterna 4 och 5 i den här integritetspolicyn.

b) Vid registrering som användare på vår plattform

På vår plattform kan köpare, privata säljare och kommersiella handlare skapa ett användarkonto. För att skapa ett användarkonto är det obligatoriskt att uppge de uppgifter som anges under i, ii och iii. Behandlingen av dessa uppgifter sker för följande ändamål:

 • För att kunna identifiera dig som vår avtalspart.
 • För att motivera, utforma innehållet i, genomföra och ändra avtalsförhållanden med dig avseende användningen av vår plattform och de tjänster som erbjuds på denna.
 • För att kontrollera de inmatade uppgifterna med avseende på rimlighet.
 • För att eventuellt ta kontakt med dig i händelse av frågor.
 • Samt för att göra gällande eventuella fordringar mot dig.

Behandlingen av de uppgifter som anges under i, ii och iii sker på din begäran och krävs för de ovanstående ändamålen för att använda plattformen och således för att fullgöra avtalet och vidta åtgärder innan avtalet ingås i enlighet med artikel 6 första stycket första meningen bokstav b i den allmänna dataskyddsförordningen.

Beroende på typen av användarkonto har du delvis möjlighet att lämna frivilliga uppgifter. Behandlingen av sådana frivilliga uppgifter grundar vi på våra berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Dessa tjänar syftet att förbättra möjligheten att ta kontakt med dig och att säkerställa ett snabbt svar på eventuella frågor.

När ditt användarkonto tagits bort, raderas dina uppgifter automatiskt och kan inte längre användas, såvida vi inte är ålagda att lagra uppgifterna under en längre tid på grund av skatte- och handelsrättsliga arkiverings- och dokumentationsskyldigheter (enligt den tyska handelslagen, strafflagen eller skattelagen) enligt vad som avses i artikel 6 första stycket första meningen bokstav c i den allmänna dataskyddsförordningen, eller såvida du inte har samtyckt till en längre lagringsperiod enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav a i den allmänna dataskyddsförordningen.

i) myChrono24-användarkonto

För att registrera dig som användare (köpare) och skapa ett användarkonto, är det obligatoriskt att uppge följande uppgifter:

 • En giltig e-postadress.
 • Ett valfritt lösenord.

Uppgifterna används som inloggningsuppgifter för användarkontot.

Dessutom har du möjlighet att lämna ytterligare frivilliga användaruppgifter:

 • Ditt för- och efternamn.
 • En profilbild.
 • Din adress (gata, postnummer, ort, land).
 • Ditt telefonnummer.
ii) Privata säljare

För att lägga upp erbjudanden som privat säljare, behöver du först ett användarkonto (se under i). För att publicera ett erbjudande på plattformen, är det obligatoriskt att uppge följande uppgifter:

 • Ditt för- och efternamn,
 • din adress (gata, postnummer, ort, land),
 • ditt telefonnummer och
 • ditt födelsedatum.
När du registrerar dig för försäljning via depositionstjänsten

För att kunna sälja dina varor inom ramen för processen Trusted Checkout, måste du registrera dig för försäljning via depositionstjänsten som privat säljare.

I samband med att du registrerar dig för depositionstjänsten ansöker du om ett Trusted Checkout-konto hos betaltjänsten Mangopay (https://www.mangopay.com/ ) som tillhör Leetchi Corp. S.A., (med huvudkontor på 59 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg). På det här kontot bokas sedan alla utbetalningar som du får via Trusted Checkout.

Enligt lagarna om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism är Leetchi Corp. S.A. skyldigt att identifiera varje säljare med hjälp av föreskrivna dokument och upplysningar.

När du registrerar dig för depositionstjänsten kommer vi därför behöva följande uppgifter och dokument från dig, som vi sedan skickar vidare till Leetchi Corp. S.A.:

 • Efternamn, förnamn, e-postadress, födelsedatum samt nationalitet och bosättningsland.
 • Information om bankkontot som ska användas till utbetalningarna.
 • En kopia av en giltig, officiell identitetshandling:
  • för tyskar en kopia av det tyska id-kortet (fram- och baksidan); för utländska medborgare som bor i Tyskland eller i utlandet en kopia av passet.
  • Inom EES: Pass, nationellt id-kort eller körkort. För personer från tredjeländer behövs ett uppehållstillstånd.
  • Utanför EES: Pass eller körkort för USA och Kanada.
iii) Handlare

För att registrera dig som kommersiell handlare är det obligatoriskt att uppge följande uppgifter:

 • Ditt företag.
 • En kontaktperson (för- och efternamn).
 • Din adress (gata, postnummer, ort, land).
 • Ett telefonnummer.
 • En giltig e-postadress.
 • Ett valfritt användarnamn.
 • Ett valfritt lösenord.

Dessutom har du möjlighet att lämna ytterligare frivilliga användaruppgifter:

 • Ett telefaxnummer.
 • Ett mobiltelefonnummer.
 • En webbadress.

c) Vid användning av vår plattforms interna verktyg för meddelanden

Som registrerad användare erbjuder vi dig möjligheten att kommunicera med oss eller någon handlare/köpare/privat säljare via plattformens interna verktyg för meddelanden, som tillhandahålls på webbplatsen. För att kunna använda plattformens interna verktyg för meddelanden, krävs en registrering (se punkt 2 b).

Inom ramen för användningen av vår plattforms interna verktyg för meddelanden skannas och analyseras dina skickade meddelanden automatiskt och manuellt av oss. Detta sker för följande ändamål:

 • För att förebygga bedrägerier.
 • För att uppdaga olagliga handlingar och överträdelser av våra allmänna affärsvillkor.
 • För att förbättra kommunikationen och kundrelationen.

Uppgiftsbehandlingen grundar vi på våra berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Uppgiftsbehandlingen för de ovanstående ändamålen anses som ett godkänt berättigat intresse enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Du kan själv hantera dina meddelanden som du skickar och tar emot, och på din begäran raderar vi dem. I händelse av ett bedrägeriförsök, en olaglig handling eller en överträdelse av de allmänna affärsvillkoren, kan vi på grundval av vårt berättigade intresse behålla respektive meddelanden, även efter din begäran om radering, för bevisändamål och för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen.

d) Automatiskt skapande av en kundprofil

Inom ramen för användningen av vår plattform som registrerad användare/handlare skapar vi en kundprofil till ditt användarkonto. För att du bara ska få sådan information som förmodligen är av intresse för dig, kategoriserar vi din kundprofil och kompletterar den med ytterligare information. För detta använder vi följande information:

 • Information om din person (t.ex. grundläggande uppgifter i din kundprofil).
 • Ditt medlemskaps varaktighet.
 • Statistisk information (t.ex. på vilket sätt, hur ofta och hur intensivt du använder webbplatsen).
 • Historiken över besökta erbjudanden, tillverkarmärken och säljare.

De listade uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:

 • För statistiska utvärderingar.
 • För marknadsundersökning.
 • För att möjliggöra plattformens smidiga funktion och en behovsanpassad utformning av vår plattform.
 • För individanpassning av våra tjänster.
 • För att endast skicka reklam till dig som grundar sig på dina faktiska eller förmodade behov, och således inte besvära dig med onödig reklam.

Uppgiftsbehandlingen grundar vi på våra berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Uppgiftsbehandlingen för de ovanstående ändamålen anses som ett godkänt berättigat intresse enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

I händelse av en invändning mot skapandet av en användarprofil eller utvärderingen och individanpassningen av vår tjänst och reklam, som du när som helst kan göra genom att klicka på den här länken , stoppas behandlingen och din användarprofil raderas omgående, såvida du inte har samtyckt till en längre lagringsperiod enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Alternativt kan du också när som helst gärna skicka din invändning till via e-post.

e) Vid användning av Trusted Checkout-tjänsten

För att förbereda och ingå köpeavtal med handlare eller privata säljare via vår tjänst Trusted Checkout behöver du till att börja med ett användarkonto (se punkt 2.b)i)). Dessutom är det obligatoriskt att uppge följande uppgifter:

 • Ditt för- och efternamn,
 • din adress (gata, postnummer, ort, land) och
 • ditt telefonnummer.

De angivna uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:

 • för att kontrollera och identifiera vem handlarens eller den privata säljarens avtalspart är,
 • som hjälp vid motiveringen, utformandet och fullgörandet av köpeavtal samt
 • för att i förekommande fall kunna ta kontakt med dig för ytterligare frågor.

Om du ber om ett anbud från en handlare eller privat säljare, eller ingår ett köpeavtal med en handlare eller en privat säljare, så skickar vi dina personuppgifter till handlaren eller den privata säljaren för samma ändamål som beskrivits ovan.

Behandlingen av dina ovanstående uppgifter sker på din begäran och krävs för de ovanstående ändamålen för att använda plattformen och således för att fullgöra avtalet och vidta åtgärder innan avtalet ingås enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

f) Vid anmälan till vårt nyhetsbrev

Om du har gett ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav a i den allmänna dataskyddsförordningen, använder vi din e-postadress till att regelbundet skicka vårt individanpassade nyhetsbrev till dig. För att få nyhetsbrevet räcker det med att ange en e-postadress.

I syfte att individanpassa innehållet i nyhetsbrevet kan vi skapa en kundprofil om dig, baserad på de insamlade personuppgifterna. Det sker genom att personliga aspekter, som till exempel produktsympatier, intressen, köpbeslut, favorittid för inköp osv. som framgår av beställningar, automatiskt behandlas och analyseras på ett sådant sätt att erbjudanden som är relevanta för dig förutses. Profileringen kan även ske utan samtycke på grund av berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen (se punkt 2 c).

Under vissa omständigheter använder vi din e-postadress till att skicka information om liknande produkter från vårt företag även utan ditt uttryckliga samtycke, förutsatt att du är en återkommande kund till oss och inte har invänt mot att din e-postadress används. I fråga om reklam till återkommande kunder grundar vi behandlingen på våra berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Behandlingen av din e-postadress i direktreklamsyfte anses då vara ett godkänt lagstadgat intresse enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

I båda fall är en avanmälan när som helst möjlig, till exempel via en länk i slutet av varje nyhetsbrev. Alternativt går det också bra att när som helst meddela ditt önskemål om avbeställning via e-post till .

Vi använder verktyget Mailchimp från företaget The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA för att skicka vårt nyhetsbrev. Företaget har anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield.
Ytterligare information om tillhandahållarens behandling av personuppgifter finns https://mailchimp.com/legal/privacy/.

g) Vid användning av vårt kontaktformulär

Vid alla slags frågor erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss eller en handlare/privat säljare via ett kontaktformulär som tillhandahålls på webbplatsen. För det fallet att du vill rikta din fråga till en handlare eller privat säljare, vidarebefordrar vi din kontaktförfrågan till den personen. För att använda kontaktformuläret är det obligatoriskt att uppge följande uppgifter:

 • En giltig e-postadress.
 • Din konkreta fråga resp. ditt meddelande.

De listade uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:

 • För att kunna identifiera dig.
 • För att kunna svara på din fråga.
 • Samt för eventuell vidarebefordran till den berörda handlaren/privata säljaren.

För att få kontakt snabbare, kan du dessutom frivilligt ange ditt namn och ditt telefonnummer.

Inom ramen för användningen av vårt kontaktformulär skannas och analyseras ditt meddelande eventuellt av oss. Detta sker i syfte att förebygga bedrägerier och att allmänt förbättra kommunikationen och kundrelationen.

Uppgiftsbehandlingen sker på din begäran och krävs för de ovanstående ändamålen för att fullgöra avtalet och vidta åtgärder innan avtalet ingås enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav b i den allmänna dataskyddsförordningen. Behandlingen av uppgifterna inom ramen för kontaktförfrågan grundas dessutom på våra berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Dessa följer likaså av de ovanstående ändamålen.

De personuppgifter som samlas in av oss för användningen av kontaktformuläret, raderas automatiskt när din förfrågan har avklarats.

h) Vid lämnande av en kommentar i vårt magasin

Du har möjlighet att lämna en kommentar i vårt magasin på https://www.chrono24.se/magazine/ avseende någon av de artiklar som kan hämtas där. För att kunna publicera en kommentar är det obligatoriskt att ange följande uppgifter:

 • Ditt namn.
 • En giltig e-postadress.
 • Samt kommentaren.

Det är frivilligt att kommentera artiklar. Vi använder dina personuppgifter för att kunna publicera din kommentar och ge andra användare möjlighet att besvara den. Vi behöver din e-postadress för att kunna ta kontakt med dig och i förekommande fall beivra rättsstridigt handlande.

Behandlingen av dina uppgifter för ovanstående ändamål grundar vi på våra berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi använder tjänsten Disqus från företaget Disqus, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103 för att användare ska kunna lämna kommentarer i vårt magasin.
Ytterligare information om tillhandahållarens behandling av personuppgifter finns https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

i) Kundomdömen via Trustpilot

Din åsikt om våra produkter och vår service är viktig för oss. Vi erbjuder därför möjligheten att lämna omdömen om vår plattform via ratingtjänsten www.trustpilot.com Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3:e våningen, 1112 Köpenhamn K, Danmark; i det följande ”Trustpilot”). Om du lämnar ett omdöme kommer detta att publiceras på vår webbplats och även på Trustpilots webbplats. Vi förbehåller oss dock rätten att radera eller avstå från publicering.

Efter ett utfört köp skickar vi dig ett e-postmeddelande i vilket vi ber dig lämna ett omdöme om vår plattform samt om våra tjänster. Detta e-postmeddelande innehåller en ”Business Generated Link” från Trustpilot. Via denna länk kommer du till Trustpilot och kan lämna ett omdöme om din transaktion. Denna ”Business Generated Link” innehåller ditt förnamn och efternamn, ditt ursprungsland (t.ex. Tyskland), din e-postadress samt respektive transaktions-ID. När du klickat på länken vidarebefordras dina personuppgifter till Trustpilot, så att vi kan föra ihop ditt omdöme och ditt köp och därmed säkerställa att omdömet är äkta.

Vi har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Trustpilot för användning av ratingtjänsten. Genom detta avtal försäkrar Trustpilot att uppgifterna behandlas i överensstämmelse med dataskyddsförordningen och att den berörda personens rättigheter garanteras.

Dessutom kan även omdömen som lämnats direkt till Trustpilot publiceras på vår webbplats, såvida vi kunnat säkerställa omdömets äkthet.

Behandlingen av uppgifterna inom ramen för kundomdömen via Trustpilot grundas på våra berättigade intressen enligt GDPR, artikel 6 första stycket första meningen bokstav f. Därmed vill vi säkerställa en behovsanpassad utformning och optimering av vår webbplats.

Ytterligare detaljer om syftet och omfattningen av databehandlingen genom Trustpilot finns i dataskyddsbestämmelserna från Trustpilot .

j) Insamling av personuppgifter från tredje part

I enstaka fall kan det hända att användare ger oss personuppgifter från tredje part (till exempel behöriga företrädare, kontaktpersoner, avvikande kontoinnehavare). Vid insamling av personuppgifter som inte äger rum hos den registrerade själv, utan uteslutande hos våra användare till tredje part, har våra avtalsparter ålagts att lämna uppgifter endast i den mån den registrerade tredje parten är medveten om detta. Detta innefattar i synnerhet även kunskap om oss som ansvariga samt om uppgifterna och syftena med en uppgift. I övrigt gäller dessa integritetsmeddelanden för de registrerade tredje parterna i den mån informationen inte endast är relevant för avtalsparter. Detta inkluderar i synnerhet information om oss som ansvarig och vårt uppgiftsskyddsombud samt information om de registrerades rättigheter. Om vi i undantagsfall erhåller kontaktuppgifter om en registrerad tredje part, kommer denna att informeras direkt av oss. I allmänhet ber vi emellertid inte om kontaktuppgifter från tredje part. Uppgifterna från tredje part används av oss endast för att ange det avsedda syftet (till exempel erforderlig kontakt, betalning via de angivna kontouppgifterna). Raderingen av registrerade tredje parters uppgifter sker senast i samband med radering av den angivna personens uppgifter eller om denna person ändrar eller raderar de uppgifter det gäller. Den rättsliga grunden för behandlingen av registrerade tredje parters uppgifter är våra berättigade intressen (Art 6 avs 1 S. 1 lit. f GDPR), att ge våra avtalsparter möjlighet att inbegripa tredje parter.

3. Utlämnande av uppgifter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part endast i följande fall:

 • Om du har gett ditt uttryckliga samtycke till det enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav a i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Om det föreligger en lagstadgad skyldighet till utlämnandet enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav c i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Samt om utlämnandet krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och det inte finns några skäl att förmoda att du har ett sådant intresse av att dina uppgifter inte lämnas ut som väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Information enligt GDPR artikel 26.2 mening 2
om ett gemensamt ansvar vid behandling av personuppgifter

På grund av organisationsstrukturen har Chrono24 och våra dotterbolag (nedan kallade ”parter” eller ”vi”) ett nära samarbete på många områden. Vi använder enhetliga datorsystem över alla affärsenheter och driver gemensamma databaser där i synnerhet kunddata från båda parterna behandlas.

I samband med detta behandlar vi personuppgifter från handlare och användare av Chrono24:s onlineplattformar som gemensamt ansvariga i enlighet med GDPR artikel 26. På grund av detta gemensamma ansvar utifrån de berörda personuppgifterna har vi ingått ett avtal.

Chrono24 ansvarar för behandlingen av personuppgifter i den mån det gäller tillhandahållandet av datorsystemen och de interna databaserna till kunderna.

Båda parter ansvarar för inmatningen av uppgifterna i de interna databaserna och för underhållet av personuppgifter från registrerade och oregistrerade användare av plattformarna. Det samma gäller för registrerade handlares personuppgifter.

Inom ramen för det gemensamma ansvaret har vi i synnerhet också kommit överens om vem av oss som uppfyller vilka skyldigheter enligt GDPR. Detta gäller i synnerhet utövandet av de registrerades rättigheter och uppfyllandet av våra informationsskyldigheter enligt GDPR artikel 13 och 14.

Båda parter har bestämt att Chrono24 på sina plattformar kommer att publicera den information som krävs enligt GDPR artikel 13 och 14 inom ramen för det gemensamma ansvaret för databehandlingen. Även det väsentliga innehållet i villkoren för behandlingen kommer att offentliggöras.

Båda sidor kommer också att informera varandra om de sekretessrättigheter som berörda användare gör gällande. Parterna kommer att förse varandra med all information som krävs för att svara på begäran om upplysningar.

Sekretessrättigheter kan göras gällande mot både Chrono24 och respektive handlare. Chrono24 åtar sig att på begäran iaktta de registrerades rättigheter till tillgång till, rättelse, radering eller blockering av deras personuppgifter.

4. Dina uppgifters synlighet för tredje part

a) Som användare och privat säljare

De personuppgifter som finns lagrade i ditt användarkonto (myChrono24, se punkterna 2 b i och ii) kan inte ses av någon tredje part, om du inte har publicerat några erbjudanden på plattformen. När du som privat säljare publicerar erbjudanden på plattformen, kan registrerade och icke-registrerade användare se dina kontaktuppgifter endast om du uttryckligen har samtyckt till en publicering i enlighet med artikel 6 första stycket första meningen bokstav a i den allmänna dataskyddsförordningen.

b) Som handlare

När du är registrerad som handlare och publicerar erbjudanden på plattformen, kan registrerade och icke-registrerade användare se dina kontaktuppgifter (enligt punkt 2 b iii) på plattformen. Du kan redan inom ramen för registreringen och senare i din profil begränsa dina uppgifters synlighet så att din adress inte visas.

Publiceringen av handlarens uppgifter krävs inom ramen för användningen av plattformen för att fullgöra och genomföra avtalet mellan Chrono24 och handlaren enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav b i den allmänna dataskyddsförordningen.

5. Kakor och webbsignaler

På vår webbplats använder vi så kallade kakor och webbsignaler (även kända som bl.a. spårningspixlar), för att statistiskt mäta och utvärdera användningen av vår webbplats i syfte att optimera vårt utbud för dig (se punkt 6). Dessa gör det möjligt för oss att automatiskt se att du redan har varit hos oss när du besöker vår webbplats på nytt.

Vi grundar behandlingen av dina uppgifter via kakor och webbsignaler för ovanstående ändamål på våra och tredje parts berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Dessa ska anses som berättigade i den mening som avses i ovannämnda bestämmelse.

a) Kakor

Kakor är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och som sparas på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smarttelefon e.l.) när du besöker vår webbplats. Kakor gör ingen skada på din enhet och innehåller inga virus, trojanska hästar eller andra skadeprogram.

I kakan sparas information som är kopplad till den särskilda enheten som används. Detta innebär dock inte att vi får omedelbar kännedom om din identitet.

Ett skäl till att vi använder kakor är att göra din användning av vårt utbud bekvämare för dig. Vi använder så kallade sessionskakor för att till exempel se att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats eller att du redan har loggat in på ditt användarkonto. Dessa raderas automatiskt när du har lämnat vår webbplats.

För att optimera användarvänligheten använder vi dessutom temporära kakor som sparas på din enhet och ligger kvar där under en viss bestämd tid. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster, registreras automatiskt att du redan har varit hos oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du har gjort, så att du inte behöver göra dem en gång till.

De flesta webbläsare godkänner kakor automatiskt. Men du kan konfigurera din webbläsare så att inga kakor sparas på din dator eller så att det alltid visas ett meddelande innan en ny kaka skapas. Om kakor inaktiveras helt och hållet, kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

b) Webbsignaler

Webbsignaler, även kända som spårningspixlar, är små GIF-filer som är 1 x 1 bildpunkt stora och som kan gömmas i grafiska bilder när man till exempel besöker en webbplats, men även i e-postmeddelanden eller liknande. Även för webbsignaler gäller att de inte gör någon skada på din enhet och inte innehåller några virus, trojanska hästar eller andra skadeprogram.

Webbsignalerna skickar din IP-adress, den besökta webbplatsens hänvisar-URL, tidpunkten då någon tittar på webbsignalen, webbläsaren som används samt information i tidigare installerade kakor till en webbserver. Detta gör det möjligt för oss att göra räckviddsmätningar och andra statistiska utvärderingar som bidrar till att optimera vår plattform och vårt utbud.

De flesta webbläsare godkänner webbsignaler automatiskt. Du kan förhindra användningen av webbsignaler på våra sidor med hjälp av motsvarande verktyg resp. tillägg till webbläsaren (t.ex. tillägget ”AdBlock” för Firefox).

6. Analysverktyg

a) Spårningsverktyg

De nedan angivna spårningsåtgärderna som används av oss, genomförs på grundval av artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Med de spårningsåtgärder som kommer till användning vill vi säkerställa en behovsanpassad utformning och en fortlöpande optimering av vår webbplats. Vidare använder vi spårningsåtgärderna för att statistiskt mäta och utvärdera användningen av vår webbplats i syfte att optimera vårt utbud för dig. Dessa intressen ska anses som berättigade i den mening som avses i ovannämnda bestämmelse.

Ändamålen för uppgiftsbehandlingen och kategorierna av uppgifter framgår av respektive spårningsverktyg.

i) Google Analytics

För den behovsanpassade utformningen och den fortlöpande optimeringen av våra sidor använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan kallat ”Google”). I samband med detta skapas pseudonymiserade användarprofiler. Även kakor används (se punkt 5). Kakan sparar följande information om din användning av den här webbplatsen:

 • Webbläsarens typ/version.
 • Operativsystemet som används.
 • Hänvisar-URL (sidan som besöktes dessförinnan).
 • Namnet på den värddator som hämtar sidan (IP-adress).
 • Klockslag för serverförfrågan.

Dessa uppgifter överförs till en server som tillhör Google i USA och sparas där. Google omfattas av det s.k. Privacy Shield ramverket mellan EU och USA, så att en lämplig dataskyddsnivå garanteras.

Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och tillhandahålla ytterligare tjänster som har att göra med användningen av webbplatsen och Internet i syfte att utforska marknaden och utforma dessa webbsidor på ett behovsanpassat sätt. Denna information överförs eventuellt också till tredje part, om detta föreskrivs i lag eller i den mån tredje part får i uppdrag att behandla dessa uppgifter. Din IP-adress kopplas inte under några omständigheter ihop med andra uppgifter från Google. IP-adresserna anonymiseras, så att det inte går att göra någon koppling (IP-maskering).

Med hjälp av motsvarande inställning i webbläsaren kan du förhindra att kakor installeras. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du i så fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på den här webbplatsen i full omfattning.

Du kan också förhindra att de uppgifter om din användning av webbplatsen som sparas av kakan (inkl. din IP-adress) samlas in och att Google behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att ladda ned och installera ett tillägg till webbläsaren .

Alternativt till tillägget till webbläsaren, särskilt när det gäller webbläsare på mobila enheter, har du dessutom möjlighet att förhindra registreringen som sker genom Google Analytics genom att klicka på den här länken . Då installeras en blockeringskaka som i framtiden förhindrar att dina uppgifter registreras när du besöker den här webbplatsen. Blockeringskakan gäller bara i den här webbläsaren och endast för vår webbplats. Den installeras på din enhet. Om du raderar kakorna i den här webbläsaren, måste du installera blockeringskakan på nytt.

Mer information om dataskyddet i samband med Google Analytics hittar du till exempel i Google Analytics-hjälpen .

ii) Google Adwords omvandlingsspårning (Conversion Tracking)

För att statistiskt mäta och utvärdera användningen av vår webbplats i syfte att optimera vårt utbud för dig, använder vi dessutom Googles verktyg för omvandlingsspårning. Det innebär att Google Adwords installerar en kaka (se punkt 5) på din dator, om du har kommit till vår webbplats via en annons på Google. Google omfattas av det s.k. Privacy Shield ramverket mellan EU och USA, så att en lämplig dataskyddsnivå garanteras.

Dessa kakor förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på webbplatsen som tillhör Adwords-kunden och kakan inte har gått ut än, kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och länkats vidare till respektive sidor.

Varje kund till Adwords får en annan kaka. Därför är det inte möjligt att spåra kakor via webbsidorna som tillhör Adwords kunder. Den information som samlas in med hjälp av dessa kakor, används för att sammanställa statistik för de kunder till Adwords som har bestämt sig för att använda omvandlingsspårning. Adwords kunder får reda på det totala antalet användare som har klickat på deras annons och länkats vidare till en sida som är försedd med motsvarande spårningstagg. De får dock ingen information som gör det möjligt att identifiera användare personligen.

Om du inte vill delta i spårningsförfarandet, kan du förhindra att kakan som behövs för detta installeras – till exempel genom att ställa in webbläsaren så att den automatiska installationen av kakor inaktiveras generellt. Du kan också inaktivera kakor för omvandlingsspårning genom att ställa in din webbläsare så att kakor från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras. Googles dataskyddsinformation avseende omvandlingsspårning hittar du här .

iii) VWO (Visual Web Optimizer)

Dessutom använder vi VWO. Det är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Wingify Software Pft. Ltd . Denna gör det möjligt för oss att genomföra A/B-tester och multivariata tester med vars hjälp vi kan se vilken version av vår webbplats som användarna tycker bäst om. För det ändamålet använder VWO kakor (se punkt 5). I dessa sparas bland annat din IP-adress. Denna anonymiseras av VWO innan den överförs till en server i Indien. VWO sparar och behandlar härvid inga kännetecken som identifierar en person.

Du kan när som helst med framtida verkan inaktivera VWO:s registrering och behandling av de uppgifter som har att göra med din användning av vår webbplats. För detta används en blockeringskaka . Denna innehåller informationen att du inte vill att dina uppgifter samlas in av VWO. Det lämnas inte ut någon information till tredje part, såvida det inte är så att det föreligger en lagstadgad skyldighet eller uppgifterna behandlas av tredje part på vårt uppdrag (t.ex. av ett datacenter).

Närmare information om dataskyddet i samband med VWO och tjänstens funktionssätt hittar du i integritetspolicyn för tjänsten.

iv) Hotjar

Dessutom använder vi analystjänsten Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa) på vår webbplats. Hotjar är ett verktyg för analys av användares beteende. Med hjälp av Hotjar kan vi mäta och utvärdera beteendet hos besökarna på vår webbplats (t.ex. musrörelser, klickningar, rullningshöjd osv.).

Hotjar använder för det ändamålet kakor (se punkt 5) på de enheter som sidornas besökare använder, och kan spara uppgifter om besökare som till exempel information om webbläsare, operativsystem, vistelsetid på sidan osv. i anonymiserad form.

Du kan förhindra den här uppgiftsbehandlingen som utförs av Hotjar, genom att du inaktiverar användningen av kakor i inställningarna i din webbläsare och raderar kakor som redan är aktiva. En annan möjlighet att förhindra Hotjars uppgiftsbehandling är att aktivera funktionen ”spåra inte” i din webbläsare. Hur du ska göra för att ställa in detta, får du reda på här .

v) Bing Ads

Vi använder universell händelsespårning (UET) från Microsoft Bing Ads. Det är en tjänst som tillhandahålls av Microsoft Corporation (”Microsoft”). Denna gör det möjligt för oss att spåra användarnas aktiviteter på vår webbplats, om de har kommit till vår webbplats via annonser på Bing Ads.

Om du kommer till vår webbplats via en annons på Bing Ads, installeras en kaka (se punkt 5) på din dator. En Bing UET-tagg finns integrerad på vår webbplats. Detta är en kod som används i kombination med kakan för att spara en del icke-personuppgifter om användningen av webbplatsen. Till dessa uppgifter hör bland annat hur lång tid användaren vistas på webbplatsen, vilka av webbplatsens områden som besöks och via vilken annons användaren kom till webbplatsen. Information om din identitet registreras inte.

Denna information överförs till servrar som tillhör Microsoft i USA. Där lagras de principiellt i högst 180 dagar. Google omfattas av det s.k. Privacy Shield ramverket mellan EU och USA, så att en lämplig dataskyddsnivå garanteras.

Närmare information om analystjänsterna från Bing hittar du på webbplatsen för Bing .

Närmare information om Microsofts dataskydd hittar du i Microsofts dataskyddsbestämmelser .

vi) MaxMind

I syfte att förebygga bedrägerier skickar vi din IP-adress och information om den enhet du använder till tjänsteleverantören MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, USA, nedan kallad ”MaxMind”). Då skickas dina uppgifter till en server som tillhör MaxMind i USA, där de sparas. Google omfattas av det s.k. Privacy Shield ramverket mellan EU och USA, så att en lämplig dataskyddsnivå garanteras. På så sätt får vi statistiska analyser om IP-adresser, använd utrustning och platser, med vars hjälp vi kan upptäcka och förhindra bedrägeriförsök.

Dina uppgifter behandlas på det här sättet uteslutande för denna funktion. Om du avslutar användningen, raderas uppgifterna. Mer information om dataskydd i samband med MaxMind hittar du här .

Du kan förhindra geolokaliseringen genom att göra motsvarande inställning i din webbläsare. Vi gör dig dock uppmärksam på att det i så fall eventuellt inte går att använda samtliga funktioner på den här webbplatsen i full omfattning.

vii) Crashlytics

Vår mobila app använder analysprogrammet Crashlytics från Google Ireland Limited med säte i Irland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (nedan kallat ”Crashlytics”). Crashlytics samlar in sådana uppgifter om användningen av appen som har att göra med systemkrascher och fel. Därvid används information om enheten, vilken appversion som installerats samt annan information som kan hjälpa till att åtgärda fel, framför allt när det gäller användarens program- och maskinvara. Mer information om detta hittar du i integritetspolicyn för Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf .

Du kan invända mot användningen av Crashlytics i dataskyddsinställningarna i vår mobila app.

b) Verktyg för riktad marknadsföring

De nedan angivna åtgärderna för riktad marknadsföring genomförs av oss på grundval av artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen. Med hjälp av dessa åtgärder för riktad marknadsföring vill vi säkerställa att endast sådan reklam som grundar sig på dina faktiska eller förmodade intressen visas på din enhet. Dessa intressen ska anses som berättigade i den mening som avses i ovannämnda bestämmelse.

Ändamålen för uppgiftsbehandlingen och kategorierna av uppgifter framgår av respektive verktyg för riktad marknadsföring.

i) Google Adwords Remarketing

Vi använder Googles remarketingtaggar. Detta är tjänster som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan kallat ”Google”). Google använder kakor (se punkt 5) som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information om din användning av den här webbplatsen (inklusive din IP-adress) som sparas av kakan, överförs till en server som tillhör Google i USA och sparas där. Google omfattas av det s.k. Privacy Shield ramverket mellan EU och USA, så att en lämplig dataskyddsnivå garanteras.

Sedan kortar Google ned IP-adressen med de sista tre sista siffrorna, så att det inte längre är möjligt att göra en entydig koppling till IP-adressen. Google använder den här informationen till att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen för webbplatsens operatör och tillhandahålla ytterligare tjänster som har att göra med användningen av webbplatsen och Internet.

Google överför den här informationen eventuellt också till tredje part, om detta föreskrivs i lag eller i den mån tredje part får i uppdrag av Google att behandla dessa uppgifter. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, lägger upp annonser på webbplatser på Internet. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder sparade kakor för att lägga upp annonser på grundval av en användares föregående besök på den här webbplatsen. Google kopplar inte under några omständigheter ihop din IP-adress med andra uppgifter från Google. Det är möjligt att när som helst med framtida verkan invända mot att uppgifterna samlas in och lagras. Du kan inaktivera Googles användning av kakor genom att hämta sidan för avaktivering av Googles reklam.

Vi gör dig dock uppmärksam på att du i så fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på den här webbplatsen i full omfattning. I och med att du använder den här webbplatsen samtycker du till att de uppgifter om dig som samlas in av Google behandlas på det sätt och för det ändamål som beskrivs ovan. Mer information om Googles bestämmelser hittar du här .

ii) Google DoubleClick

På vår webbplats registreras och utvärderas information för optimering av reklaminslag med hjälp av kakor (se punkt 5). För detta använder vi tekniker för riktad marknadsföring från Google Inc. (DoubleClick, DoubleClick Exchange Buyer, DoubleClick Bid Manager). Dessa tekniker gör det möjligt för oss att rikta reklam till dig som grundar sig på individuella intressen. De kakor som används registrerar till exempel uppgifter om vilka av våra produkter som du har visat intresse för. Utifrån den informationen kan vi även på tredje parts sidor visa dig erbjudanden som grundar sig speciellt på dina intressen enligt vad som framgår av ditt tidigare användarbeteende. För registreringen och utvärderingen av ditt användarbeteende används uteslutande pseudonymiserade uppgifter som inte gör det möjligt för oss att identifiera dig. I synnerhet gäller att informationen inte slås samman med personuppgifter om dig.

Google omfattas av det s.k. Privacy Shield ramverket mellan EU och USA, så att en lämplig dataskyddsnivå garanteras.

Kakan raderas automatiskt efter 30 dagar.

Du kan dessutom göra inställningar om visning av intressebaserad reklam i inställningshanteraren i Google .

Närmare information och dataskyddsbestämmelser avseende reklam och Google hittar du i Googles integritetspolicy och användarvillkor .

iii) Facebook Custom Audiences

Dessutom använder vi Facebook Custom Audiences som tillhandahålls av Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland). Detta är en marknadsföringstjänst från Facebook. Den gör det möjligt för oss att visa individuellt anpassad och intressebaserad reklam på Facebook för vissa grupper av sådana pseudonymiserade besökare av vår webbplats som också använder Facebook.

En webbsignal för Facebook Custom Audience finns integrerad på vår webbplats. Det är en JavaScript-kod med vars hjälp icke-personuppgifter om användningen av webbplatsen sparas. Till dessa hör din IP-adress, webbläsaren som används samt utgångssidan och målsidan. Denna information överförs till en server som tillhör Facebook i USA. Google omfattas av det s.k. Privacy Shield ramverket mellan EU och USA, så att en lämplig dataskyddsnivå garanteras.

Där görs en automatisk avstämning för att se om du har sparat någon kaka från Facebook. Med hjälp av kakan fastställs automatiskt om du hör till den målgrupp som är relevant för oss. Om du hör till den målgruppen, visas motsvarande annonser från oss på Facebook. I den här processen identifieras du varken av oss eller av Facebook personligen vid avstämningen av uppgifterna.

Du kan invända mot användningen av tjänsten Custom Audiences på webbplatsen för Facebook . När du har loggat in på ditt Facebook-konto, kommer du till inställningarna för reklamannonser på Facebook.

Närmare information om dataskyddet på Facebook hittar du i integritetspolicyn för Facebook .

iv) Criteo

På den här webbplatsen insamlas och sparas uppgifter i marknadsförings- och optimeringssyfte med hjälp av tekniker från Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike). Vi bestämmer behandlingens ändamål och medel tillsammans med Criteo och är således gemensamt ansvariga för behandlingen.

Criteos tekniker gör det möjligt att utvärdera våra reklamkampanjer och reklamens innehåll. Med dessa uppgifter kan användarprofiler skapas bakom en pseudonym. För detta används kakor. De uppgifter som samlas in med Criteos teknik, används inte för att personligen identifiera besökaren av den här webbplatsen och slås inte samman med personuppgifter om pseudonymens bärare utan den registrerade personens specifika samtycke. Criteo analyserar surfbeteendet med hjälp av en algoritm och kan sedan visa riktade rekommendationer av produkter i form av individanpassade banderoller på andra webbplatser (s.k. utgivare). Någon annan användning eller något annat utlämnande till tredje part sker inte. Mer information om Criteos teknik hittar du i integritetspolicyn för Criteo .

Genom användningen av Criteo installeras ytterligare webbsignaler från avtalsparter som Criteo samarbetar med. En översikt över alla webbplatsoperatörer och nätverk vars webbsignaler installeras, hittar du här .

Du kan när som helst invända mot den pseudonyma analys av ditt surfbeteende som görs av oss. På följande länk från Criteo hittar du en instruktion om hur du ska göra för att inaktivera tjänsten från Criteo.

Tänk på att du även efter en eventuell inaktivering av visningen av individanpassade reklamannonser från Criteo och andra reklampartner fortfarande kommer att få reklamannonser som emellertid passar mindre bra in på dina intressen/ditt surfbeteende.

v) CrossEngage

På vår webbplats insamlas och utvärderas information om ditt användarbeteende på vår webbplats av vår tjänsteleverantör CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin) med hjälp av kakor (se punkt 5). Det gör det möjligt för oss att på ett optimalt sätt utforma våra marknadsföringsåtgärder efter dina faktiska eller förmodade intressen och visa dessa på andra webbplatser eller andra reklamkanaler.

Om du inte samtycker till detta, kan du förhindra det genom att med framtida verkan invända mot denna insamling och användning av uppgifter via e-post till optout@crossengage.io. Mer information om dataskyddet i samband med CrossEngage hittar du här .

7. Insticksprogram på sociala medier

På grundval av artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen använder vi sociala insticksprogram på vår webbplats från de sociala nätverken Facebook, Twitter och Instagram, för att på så vis göra vårt företag mer känt. Det bakomliggande reklamsyftet ska anses som berättigat intresse i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen. Ansvaret för att driften sker i enlighet med dataskyddsbestämmelserna åvilar respektive leverantör.

Vi bäddar in knapparna för sociala medier med en egenutvecklad lösning som förhindrar att det sker en uppkoppling till ett socialt nätverk redan när du bara hämtar en sida med en knapp för ett socialt medium utan att aktivera den. Det innebär att det inte överförs någon information till det sociala nätverket förrän du använder kommandoknappen.

a) Facebook

På vår plattform används sociala insticksprogram från Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) för att göra plattformens användning mer personlig. För detta använder vi ”GILLA”- eller ”DELA”-knappen. Detta är ett erbjudande från Facebook.

Om du hämtar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram och själv aktiverar det insticksprogrammet, kopplar din webbläsare upp sig direkt mot Facebooks servrar. Insticksprogrammets innehåll skickas av Facebook direkt till din webbläsare och bäddas in i webbplatsen.

I och med inbäddningen av insticksprogrammet får Facebook informationen att din webbläsare har hämtat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har något konto på Facebook eller inte är inloggad på Facebook vid den aktuella tidpunkten. Denna information (inklusive din IP-adress) skickas av din webbläsare direkt till en server som tillhör Facebook i USA och sparas där.

Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook direkt koppla besöket på vår webbplats till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på ”GILLA”- eller ”DELA”-knappen, skickas motsvarande information likaledes direkt till en server som tillhör Facebook och sparas där. Informationen publiceras dessutom på Facebook och visas för dina Facebook-vänner.

Facebook kan använda denna information för reklamändamål, marknadsföring och behovsanpassad utformning av sidorna på Facebook. För detta skapar Facebook användnings-, intresse- och relationsprofiler, till exempel för att utvärdera din användning av vår webbplats med avseende på de reklamannonser som visas för dig på Facebook, informera andra användare av Facebook om dina aktiviteter på vår webbplats och tillhandahålla ytterligare tjänster som har att göra med användningen av Facebook.

Om du inte vill att Facebook ska koppla de uppgifter som samlas in via vår webbplats till ditt Facebook-konto, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Av Facebooks information om integritetsskydd framgår syftet med och omfattningen av den insamling, fortsatta behandling och användning av uppgifter som utförs av Facebook. Där finns också information om dina rättigheter i samband därmed och de inställningsmöjligheter som du har för att skydda din integritet.

b) Twitter

På våra webbsidor finns integrerade insticksprogram från det nätverk för korta meddelanden som tillhandahålls av Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland; nedan kallat ”Twitter”). Insticksprogrammen från Twitter (Tweet-knappen) känner du igen på logotypen för Twitter på vår webbplats. En översikt över Tweet-knappar hittar du här .

Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram och själv aktiverar det insticksprogrammet, kopplar din webbläsare upp sig direkt mot Twitters server. Därigenom får Twitter informationen att du har besökt vår sida med din IP-adress. Om du klickar på Tweet-knappen för Twitter medan du är inloggad på ditt Twitter-konto, kan du länka till innehållet på våra sidor i din Twitter-profil. Det gör att Twitter kan koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill göra dig uppmärksam på att vi som leverantör av sidorna inte får någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och Twitters användning av dessa.

Om du inte vill att Twitter ska kunna koppla besöket på våra sidor till ditt konto, ska du logga ut från ditt användarkonto på Twitter.

Mer information om detta hittar du i integritetspolicyn för Twitter .

c) Instagram

På vår webbplats används även så kallade sociala insticksprogram (”insticksprogram”) från Instagram, som drivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”).

Insticksprogrammen är märkta med en logotyp för Instagram, exempelvis i form av en ”Instagram-kamera”.

Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram och själv aktiverar det insticksprogrammet, kopplar din webbläsare upp sig direkt mot Instagrams servrar. Insticksprogrammets innehåll skickas av Instagram direkt till din webbläsare och bäddas in i sidan. I och med denna inbäddning får Instagram informationen att din webbläsare har hämtat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon profil på Instagram eller inte är inloggad på Instagram vid den aktuella tidpunkten.

Denna information (inklusive din IP-adress) skickas av din webbläsare direkt till en server som tillhör Instagram i USA och sparas där. Om du är inloggad på Instagram, kan Instagram omedelbart koppla besöket på vår webbplats till ditt Instagram-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på Instagram-knappen, skickas denna information likaledes direkt till en server som tillhör Instagram och sparas där.

Informationen publiceras dessutom på ditt Instagram-konto och visas där för dina kontakter.

Om du inte vill att Instagram ska koppla de uppgifter som samlas in via vår webbplats till ditt Instagram-konto, måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats.

Mer information om detta hittar du i integritetspolicyn för Instagram.

8. E-postverktyg

För att kunna skicka transaktions- och servicemail vidarebefordrar vi din e-postadress till e-posttjänsteleverantörer. Vi använder följande tjänsteleverantörer:

a) Mailgun

Vi använder verktyget Mailgun från företaget Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA. Företaget har anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield och underkastar sig därmed bestämmelser som motsvarar EU:s dataskyddsförordning.
Ytterligare information om tillhandahållarens behandling av personuppgifter finns på https://www.mailgun.com/privacy-policy .

b) Sparkpost

Vi använder verktyget Sparkpost från företaget Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330 San Francisco, CA 94105, USA. Företaget har anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield och underkastar sig därmed bestämmelser som motsvarar EU:s dataskyddsförordning.
Ytterligare information om tillhandahållarens behandling av personuppgifter finns på https://www.sparkpost.com/policies/privacy/ .

Behandlingen av uppgifterna inom ramen för våra transaktions- och servicemail grundas på våra berättigade intressen enligt GDPR, artikel 6 första stycket första meningen bokstav f. På detta sätt vill vi säkerställa en behovsorienterad automatisering av kommunikationsprocesser, i synnerhet när det gäller åtgärder som initieras av dig eller för att informera dig om säkerhetsrelaterad information så fort som möjligt.

9. De registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Att enligt artikel 7 tredje stycket i den allmänna dataskyddsförordningen när som helst återkalla ditt samtycke gentemot oss. Det har som följd att vi i framtiden inte längre får lov att fortsätta med den uppgiftsbehandling som grundar sig på det samtycket.
 • Att enligt artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen begära upplysning om de personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du begära att få information om behandlingens ändamål, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda lagringsperioden, förekomsten av rätten till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och rätten att göra invändningar och rätten att inge klagomål samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, och eventuellt meningsfull information om detaljer. Du kan också begära att få reda på var dina uppgifter kommer ifrån, om de inte har samlats in hos oss.
 • Att enligt artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen begära omedelbar rättelse av felaktiga eller komplettering av ofullständiga personuppgifter om dig som lagras hos oss.
 • Att enligt artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen begära att dina personuppgifter som lagras hos oss raderas, såvida inte behandlingen krävs för att utöva yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, med anledning av ett allmänt intresse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Att enligt artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, om det är så att du bestrider uppgifternas korrekthet, eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Att enligt artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Att enligt artikel 77 i den allmänna dataskyddsförordningen lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. För att göra det kan du i regel vända dig till tillsynsmyndigheten på den ort där du har din hemvist eller arbetsplats eller där vårt huvudkontor ligger.

10. Rätt att göra invändningar

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen enligt artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen, har du enligt artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, om det är så att det finns skäl som hänför sig till din specifika situation eller invändningen riktar sig mot direkt marknadsföring. I sistnämnda fall har du en generell rätt att göra invändningar, som vi hörsammar utan att du behöver ange någon specifik situation.

Om du vill utöva din rätt att göra invändningar, räcker det med att skicka ett e-postmeddelande till .

11. Datasäkerhet

För vår webbplats använder vi det vanliga TLS-protokollet (Transport Layer Security) i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. TLS är en säker och beprövad standard som till exempel också används i internetbanker. En säker TLS-förbindelse känner du bland annat igen på att http har fått ett extra s i slutet (dvs. https://..) i adressraden i din webbläsare, eller på låssymbolen i den nedre delen av din webbläsare.

I övrigt använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot slumpmässig eller uppsåtlig manipulering, delvis eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst från tredje parts sida. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande för att motsvara den teknologiska utvecklingen.

När du registrerar dig som användare hos oss, måste ditt personliga lösenord matas in för att få åtkomst till ditt användarkonto. Du bör alltid hantera dina inloggningsuppgifter konfidentiellt och stänga webbläsarfönstret när du har avslutat kommunikationen med oss, i synnerhet om du använder datorn tillsammans med andra personer.

Även det företagsinterna dataskyddet tar vi på största allvar. Våra anställda och de tjänsteleverantörer som vi anlitar har av oss ålagts att iaktta sekretess och att följa de rättsliga bestämmelserna om dataskydd.

12. Uppdatering och ändring av den här integritetspolicyn

Den här integritetspolicyn gäller för närvarande och uppdaterades senast i december 2019.

På grund av vidareutvecklingen av vår webbplats och erbjudandena på denna eller ändrade lagstadgade villkor resp. myndighetsbestämmelser kan det bli nödvändigt att ändra den här integritetspolicyn. Du kan när som helst hämta och skriva ut den aktuella integritetspolicyn på webbplatsen

https://www.chrono24.se/info/datenschutz.htm