Logga in eller registrera dig

Chrono24 hjälp och vanliga frågor och svar

Det är lättast om du använder vår fritextsökning för att snabbt få svar på dina frågor. Alternativt kan du också kontakta oss direkt.

Sökning på Chrono24

Hur söker jag efter en klocka på Chrono24?
På Chrono24 hittar du den klocka du önskar enkelt och lätt via sökfältet. Sökresultaten erbjuder dessutom många olika filteralternativ.

Sökfält
Sökfältet är den enklaste och snabbaste vägen. Sökordet kompletteras automatiskt under pågående inmatning.

Sida med sökresultat
Sidan med sökresultaten erbjuder olika filteralternativ. Du kan exempelvis filtrera efter tillverkare, modell, referens eller tillgänglighet. Sökresultaten kan dessutom sorteras efter relevans, pris eller publiceringsdatum.

Genom att klicka på Spara denna sökning kan du skapa en sökning för att erhålla information om nya annonser via e-post. Det filter du valt sparas automatiskt.
Hur filtrerar jag sökresultaten för att hitta specifika annonser?
När du har sökt efter en produkt via sökfältet kan du begränsa ditt sökresultat ytterligare med hjälp av de filter som finns i resultatlistan. Du kan exempelvis filtrera efter tillverkare, modell, skick eller material. Genom att klicka på mer visas ytterligare filteralternativ. Du kan välja flera värden på ett filter samtidigt. För att avaktivera ett filter tar du helt enkelt bort respektive bock.

Du kan anpassa sorteringen på sökresultaten via menyfältet längst upp till höger på listan. Välj mellan pris, publiceringsdatum och relevans. Standardsorteringen kan du förändra i ditt myChrono24-område under Inställningar.

Köpa klockor

Jag vill köpa en viss klocka. Hur gör jag?
Det finns två möjliga sätt att köpa en klocka via Chrono24:

Köp via Chrono24:
Många annonser låter dig beställa klockan direkt via Chrono24. Då betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24-teamet hjälper dig alltid med råd och dåd och ser till att köpet går smidigt. För att köpa en klocka via Chrono24 klickar du på den gröna knappen ”Köp” på annonssidan.

Mer information om köp via Chrono24 hittar du här:
Kontakta säljaren direkt:
Om säljaren inte erbjuder köp via Chrono24, bör du vända dig till säljaren med hjälp av kontaktformuläret (knapp: ”Kontakta säljaren”) eller via telefon. Du avtalar då villkoren för betalning och leverans direkt med säljaren.
Vem är min kontrahent vid köp av en klocka?
Din kontrahent är alltid handlaren eller den privata säljaren. Om du väljer ett slutförande via Chrono24 kommer försäljningsvillkoren att visas under själva köpprocessen. Om du köper din klocka direkt hos en handlare, vänligen beakta respektive handlares allmänna affärsvillkor.

Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Vad måste jag tänka på vid köp från privatpersoner?
Om du vill köpa av en privat säljare är depositionstjänsten på Chrono24 det säkraste sättet att betala klockan. Då betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24:s team hjälper dig med råd och dåd om något inte fungerar enligt överenskommelse.

Om den privata säljaren inte erbjuder depositionstjänsten på Chrono24 rekommenderar vi ett personligt möte på en säker plats. Det säkraste sättet är ett slutförande i en etablerad klockhandlares butik. Där har respektive klockhandlare möjlighet att kontrollera klockan direkt. Möjliga alternativ är betalning via PayPal eller att använda en extern depositionstjänst. Observera att vi endast kan kontrollera privata säljare som erbjuder depositionstjänsten på Chrono24. Granska erbjudandet och villkoren noga innan du köper en klocka av en privat säljare.
Hur fungerar köpet exakt?
Det finns två möjliga sätt att köpa en klocka via Chrono24:

Köp via Chrono24:
Många annonser låter dig beställa klockan direkt via Chrono24. Då betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24-teamet hjälper dig alltid med råd och dåd och ser till att köpet går smidigt. För att köpa en klocka via Chrono24 klickar du på den gröna knappen ”Köp” på annonssidan.

Mer information om köp via Chrono24 hittar du här:
Kontakta säljaren direkt:
Om säljaren inte erbjuder köp via Chrono24 bör du vända dig till säljaren med hjälp av kontaktformuläret (knapp: ”Kontakta säljaren”) eller via telefon. Du avtalar då villkoren för betalning och leverans direkt med säljaren.

OBS: Din kontrahent är alltid säljaren.
Hur kontaktar jag någon som säljer en klocka?
När det gäller en annons där köp via Chrono24 är tillgängligt kan du beställa varan med hjälp av den gröna knappen ”Köp”. Via alternativet ”Kontakta säljaren” kan du ställa allmänna frågor om annonsen till säljaren.

För alla andra annonser gäller att du kan kontakta säljaren via knappen ”Kontakta säljaren”.

Säljaren får ditt meddelande via e-post. Vi har ingen information om när säljaren läser eller besvarar ditt meddelande. Alternativt kan du ta kontakt via telefon, om säljaren angett sitt telefonnummer. Telefonnumret hittar du på annonssidan under rubriken ”Säljare”.

Mer information om köp via Chrono24 hittar du här:
Av vilka komponenter består försäljningspriset för en klocka?
Försäljningspriset för en klocka består av följande komponenter. Till att börja med är det offererade priset för själva klockan relevant. Dessutom kan kostnader uppstå för förpackning, försäkring, frakt eller moms och importmoms. Beroende på om du beställer din klocka hos en återförsäljare i ditt hemland eller i utlandet tillkommer olika tilläggskostnader. Kontakta försäljaren för att få exakt information.
Annonsen kommer från utlandet. Vad måste jag tänka på när jag köper och vilka avgifter måste betalas?
Priset visas i annonsen precis som säljaren matat in det. Det kan därför hända att extra kostnader som tullavgifter, skatter, frakt- och försäkringskostnader tillkommer.

Kontakta säljaren för att få veta det exakta priset och vilka kostnader som ingår. Säljaren kan också tala om för dig om fraktbolaget tar hand om tullformaliteterna. Kontakta din lokala tullmyndighet för information om de regler som gäller i ditt land.

Inom den Europeiska unionen är köp av klockor tullfria. Vid import från tredje land till EU, exempelvis från USA, tillkommer en mindre tullavgift och importmomsen till priset. Kontakta tullmyndigheten för att få exakt information.
Vad är tullavgifter och importmoms?
När du importerar en vara till ditt land, kan tullavgifter och importmoms tillkomma. Dessa tas ut av de behöriga tullmyndigheterna och ska betalas så snart varan når destinationslandet. Kontakta tullmyndigheten för att få exakt information.
Var och när kan jag betala de tullavgifter och den importmoms som tillkommer?
Avgifterna och momsen tas ut av de behöriga tullmyndigheterna och ska betalas så snart varan når destinationslandet. I de flesta fall betalar du de tillkommande avgifterna och momsen vid leveransen direkt till fraktleverantören.
Vilka betalningssätt står till förfogande?
Många säljare erbjuder slutförande via Chrono24. Därvid betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto via kreditkort eller överföring, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24:s team hjälper dig alltid med råd och dåd och ser till att köpet går smidigt.

Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Varje säljare bestämmer själv vilka betalningssätt som erbjuds. Vänd dig direkt till säljaren för att komma överens om hur betalningen ska ske. Ibland anger säljaren de möjliga betalningssätten i sin beskrivning.
Säljaren erbjuder endast överföring i förskott som betalningssätt. Kan man lita på detta?
Om säljaren är en professionell handlare:
Ja, många professionella handlare begär överföring i förskott. Vi lägger stort värde vid att de handlare som är listade på Chrono24 är pålitliga. I samband med registreringen på Chrono24 kontrolleras varje handlare när det gäller identitet och seriositet. Detta omfattar bland annat information som näringstillstånd och referenser från andra handlare. Alternativt kan man välja ett personligt möte på en säker plats för kontant betalning och överlämnande av klockan. Observera att Chrono24 inte ansvarar för köpet.

Om säljaren är en Private Seller:
Vid köp av en privat säljare är betalning i förskott inget säkert betalningssätt. Om en privat säljare insisterar på förskottsbetalning och du tvunget vill köpa klockan, bör du för din egen säkerhets skull kontrollera säljarens och erbjudandets trovärdighet. Du kan exempelvis begära referenser eller fler bilder på klockan resp. bilder på personliga dokument. Möjliga alternativ till förskottsbetalning är ett personligt möte på en säker plats för kontant betalning eller användning av en seriös depositionstjänst. Om du är osäker när det gäller säljarens pålitlighet bör du hellre avstå från köpet.

Många säljare erbjuder slutförande via Chrono24. Då betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24:s team hjälper dig alltid med råd och dåd och ser till att köpet går smidigt. Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Kan jag slutföra köpet via en escrow-/depositionstjänst?
Många säljare erbjuder slutförande via Chrono24. Då betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24:s team hjälper dig alltid med råd och dåd och ser till att köpet går smidigt. Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Om säljaren inte erbjuder slutförande via Chrono24, bör du beakta följande hänvisningar:
Följande depositionstjänster är avsedda som information, men är ingen uttrycklig rekommendation från vår sida: www.escrow.com och www.eco-treuhand.de. I ditt land finns möjligtvis andra seriösa depositionstjänster till förfogande. Informera dig noga i förväg när du väljer en depositionstjänst.

Förutsättning för användning av en depositionstjänst är att både köpare och säljare är införstådda. Om du använder en depositionstjänst bör du inhämta alla uppgifter direkt från depositionstjänsten. Lita inte på vidarebefordrade e-postmeddelanden från säljaren.
Vad innebär det om en försäljare har Trusted Seller-sigillet?
I samband med registreringen på Chrono24 kontrolleras varje försäljare när det gäller identitet och seriositet. Trusted Seller-sigillet tilldelas endast försäljare som enligt Chrono24:s och användarnas erfarenheter utmärker sig genom särskild tillförlitlighet och trovärdighet.

En Trusted Seller är en yrkesmässig klockhandlare och är skyldig att uppfylla vissa villkor.Dessa omfattar bland annat att

 • alla de uppgifter som lämnats på plattformen och till Chrono24 om hans/hennes person och företag är sanningsenliga
 • han/hon endast handlar med originalvaror från pålitliga källor
 • han/hon uppger skicket på sina varor sanningsenligt och påvisar eventuella brister i ord och bild
 • han/hon svarar på mottagna kundförfrågningar som erhållits via e-post från Chrono24 inom 5 arbetsdagar.

En ärlig och anständig affärstransaktion är det viktigaste. Om det skulle uppstå en tvist kommer försäljaren tillsammans med kunden att söka efter en tillfredsställande lösning för båda parter. En överträdelse mot en eller flera av dessa villkor kan leda till temporär eller permanent indragning av Trusted Seller-sigillet eller – vid allvarliga överträdelser – indraget Chrono24-medlemsskap.
Hur visas min e-postadress för säljaren?
För att skydda den personliga integriteten döljer vi köparnas och säljarnas e-postadresser vid kommunikation via vårt system. När du kontaktar en säljare lämnas din privata e-postadress inte ut, utan anonymiseras automatiskt av vårt system.

När du kommit överens med säljaren kan han/hon be dig om dina kontaktuppgifter. För detta ändamål får du en länk till ett formulär på vår sida via e-post. Med hjälp av detta formulär kan du skicka dina kontaktuppgifter.

Här ser du ett exempel på en anonymiserad e-postadress:
41d07ee4-9cb3-4893-ade2-012bb56efc88-1un98@reply.chrono24.com
Varför är endast vissa säljares e-postadresser anonymiserade?
För säljare i vissa länder har vi redan infört ett anonymiserat kommunikationssystem. För närvarande visas endast i dessa fall krypterade e-postadresser. Vi kommer snart att utvidga vårt kommunikationssystem till att omfatta alla länder.

Privat försäljning av klockor på Chrono24

Hur annonserar jag ut en klocka?
Med vår annonsassistent kan du annonsera ut din klocka med några få enkla steg:
 1. Beskriv din klocka i detalj. Ju mer detaljerad beskrivningen är, desto lättare hittar potentiella köpare din annons.
 2. Till annonsen ska du bifoga upp till 10 bilder med olika vyer av klockan. Håll din kamera och klocka redo. När du skapar din annons uppmanas du att fotografera din klocka inställd på två tider som vi bestämmer. Dessa foton ska du sedan lägga upp som ägandebevis. Dessa bilder visas senare också i din annons.
 3. Registrera dig som säljare och ange ditt bankkonto så att pengarna kan betalas in direkt på ditt konto.
Läs mer
Vad kostar försäljningen på Chrono24?
På Chrono24 annonserar du ut din klocka gratis. Vid en lyckad försäljning debiterar vi en provision på 6,5 % av försäljningspriset. Denna provision måste endast betalas om du lyckas sälja din klocka. Provisionen innehålls av oss direkt vid utbetalningen av försäljningspriset till dig. Observera att köparen i vissa fall inte kan betala via depositionstjänsten. I sådana fall debiterar vi dig försäljningsprovisionen.

Läs mer
Jag kan inte hitta min annons. När släpps den på Chrono24?
Om du inte hittar din annons på Chrono24 kan detta ha följande orsaker:
 1. Den manuella kontrollen har inte ägt rum än.
 2. För alla Chrono24-användares säkerhet kontrollerar vi alla nya annonser manuellt. Denna kontroll utförs på vardagar men inte på helgen. Aktiveringen tar i regel en till tre arbetsdagar.
 3. Säkerhetsbilderna är inte korrekta. I detta fall har du fått ett e-postmeddelande med en uppmaning att uppdatera säkerhetsbilderna på dina myChrono24-sidor.
 4. Ditt användarkonto har ännu ej aktiverats. Kontrollera om du har klickat på länken i ditt aktiveringsmail och bekräftat ditt användarkonto.
 5. I en del länder är det nödvändigt att verifiera den privata säljarens identitet. Det kan hända att din identitet inte har kontrollerats än. Tänk på att verifieringen av dina identitetshandlingar kan ta en till tre arbetsdagar i anspråk.
Hur fungerar försäljningen exakt?
Du säljer säkert via depositionstjänsten på Chrono24. Det innebär att du inte skickar iväg din klocka förrän köparen har överfört inköpspriset till ett klientmedelskonto. Så snart varan har nått köparen betalas inköpspriset till dig.

I vissa fall kan det förekomma att en köpare eller en säljare inte kan utnyttja depositionstjänsten i sitt land. I sådana fall betalar köparen direkt till dig. För detta ändamål meddelar du köparen en betalningsmetod som du bestämmer, t.ex. banköverföring eller PayPal.

Mer information om försäljning via depositionstjänsten finns här.
Vilka betalningssätt kan jag erbjuda när jag hittat en köpare?
Köparen betalar i regel via depositionstjänsten på Chrono24. Efter sin beställning betalar köparen in pengarna på ett säkert klientmedelskonto. Du skickar därefter klockan till köparen och får inköpspriset så snart klockan kommit fram till köparen.

I vissa fall kan det förekomma att en köpare eller en säljare inte kan utnyttja depositionstjänsten i sitt land. I sådana fall betalar köparen direkt till dig. För det ändamålet kan du välja din önskade betalningsmetod, t.ex. banköverföring eller PayPal. Chrono24 skickar sedan dina betalningsuppgifter till köparen.

Mer information om depositionstjänsten finns här.

Naturligtvis kan du även överlämna varan till köparen personligen. Vi rekommenderar att du då väljer en säker och övervakad plats, exempelvis en juvelerarbutik. Du kan även i detta fall välja depositionstjänsten som säker betalningsmetod. Beakta även våra säkerhetstips.
Vad händer med försäljningsprovisionen om försäljningen inte har ägt rum?
Om vi har debiterat dig försäljningsprovision trots att du inte har sålt din klocka kan du annullera försäljningen. Ladda för detta ändamål åter upp två bilder av klockan som ägandebevis på översikten över dina försäljningar.

Om du har sålt klockan på ett annat ställe ber vi om ett bevis även för detta.
När måste försäljningsprovisionen betalas?
Om du använder depositionstjänsten för din annons kommer vi att innehålla provisionen direkt vid utbetalningen av försäljningspriset till dig.

Om köparen betalar direkt till dig debiterar vi dig försäljningsprovisionen. Fakturabeloppet ska betalas inom 14 dagar.

Läs mer
Vad är ett referensnummer?
Referensnumret betecknar modellen resp. modellvarianten för klockan och kan bestå av flera siffror och bokstäver. För vissa tillverkare finns referensnumret graverat på boettens botten (inte att förväxla med boettnumret), på remkanten eller mer sällan på urtavlan. Referensnumret bör dock alltid finnas i pappren till klockan eller på kvittot. Om du inte kan hitta referensnumret, kan du söka på internet efter tillverkarens namn som finns på urtavlan sedan jämföra bilderna med din klocka. Denna snabba eftersökning brukar hjälpa i de flesta fall.
Vad ska jag ange när det gäller klockans skick?
Vad betyder tekniska termer som repetition eller kronograf?
Beskrivningar om de viktigaste tekniska termerna hittar du i vårt klocklexikon.
Vad gör jag om jag inte kan ställa in de krävda säkerhetstiderna?
Med hjälp av säkerhetsbilderna kontrollerar vi om säljaren faktiskt äger klockan som erbjudandet gäller. Om du inte kan ställa in de angivna tiderna kan du i stället notera tiderna på en lapp och lägga denna bredvid klockan. Ladda sedan upp bilder på detta som bevis. Om detta inte är möjligt, kontakta oss på PrivateSeller@chrono24.com
Hur faktureras tillbehör?
På Chrono24 kan privata säljare sälja tillbehör gratis. För att skapa en annons, välj menypunkten ”Sälja klocka” och därefter ”Sälja tillbehör”.
Kan jag ändra betalningssättet för annonsen i efterhand?
Om betalningen för annonsavgiften inte fungerar kan du avbryta transaktionen och gå tillbaka till Chrono24. Välj där ett annat betalningssätt. Om du har fler frågor, vänd dig till PrivateSeller@chrono24.com
När kan jag ta bort min annons?
Hur och när du kan ta bort din annons beror på annonsformatet:
 1. Om du valt att betala försäljningsprovision vid lyckad försäljning på Chrono24 kan du inom löptiden be om att få ta bort din annons av följande skäl:
  • Varan har sålts
  • Varan har skadats eller förstörts
  • Varan har stulits
  • Andra skäl utan egen förskyllan
  Efter löptidens slut kan din annons tas bort. För att göra det behöver vi ibland ett bevis på att varan fortfarande är i din ägo.
 2. Om du har betalat en annonsavgift i förväg för att publicera annonsen kan du alltid ta bort den.
Hur länge är min annons online?
Löptiden för din annons beror på erbjudandeformatet:
 1. Om du valt att betala försäljningsprovision vid lyckad försäljning på Chrono24 är din annons till att börja med online på Chrono24 i 3 månader. Under den här tiden får du inte erbjuda eller sälja varan någon annanstans. Om du inte har sålt din vara under den här tiden kan du förnya din annons ytterligare 3 månader eller ta bort den. För att ta bort annonsen behöver vi ett bevis på att varan fortfarande är i din ägo.
 2. Om du har betalat en annonsavgift i förväg för att publicera en annons ligger den online på Chrono24 i 6 månader. Efter den här tiden kan vi ta bort din annons, men vi är inte tvungna att göra det.
Varför kontrollerar Chrono24 om min annons fortfarande är aktuell under den tid den är betald?
Vi vill alltid erbjuda besökarna på vår marknadsplats för klockor högsta möjliga kvalitet. För att hålla annonserna på Chrono24 aktuella kontrollerar vi med 8 veckors mellanrum via e-post om de utannonserade varorna fortfarande finns tillgängliga. Om du inte bekräftar din annons tas den bort automatiskt efter en vecka.
Hur kan jag återaktivera min annons när den tagits bort genom aktualitetskontrollen?
Vi återaktiverar gärna din annons. För detta ändamål behöver du bara skicka oss ett e-postmeddelande till PrivateSeller@chrono24.com
Hur skickar jag som privat säljare min klocka på ett säkert sätt?
För att förvissa dig om att din klocka kommer fram till mottagaren på ett säkert sätt måste du beakta följande punkter:

 • Förpackning: Välj en stabil transportkartong i rätt storlek och använd tillräckligt med förpackningsmaterial.
 • Mottagarens adress: Låt köparen bekräfta leveransadressen i förväg. Se till att denna anbringas väl läsbar på transportkartongen.
 • Försäkring: Informera dig om transportförsäkringen redan före leveransen. Denna måste under alla omständigheter även gälla för värdesaker som klockor och täcka dem till sitt fulla värde mot skada och förlust.
 • Spårning: Välj ett leveranssätt med spårning av försändelser. Meddela köparen respektive spårnings-id när du har skickat iväg varan, så att han/hon kan spåra sändningen.
En köpare gör ett oseriöst intryck på mig. Hur ska jag reagera?
Be köparen att betala via depositionstjänsten på Chrono24. Härvid betalar han/hon först in pengarna till ett klientmedelskonto. Så snart köparen har fått klockan betalas inköpspriset ut till dig. Betalning via PayPal är också ett bra alternativ. Träffa köparen personligen på en säker, offentlig plats, exempelvis en bank, för att lämna över klockan och erhålla betalningen.
Köper Chrono24 själva klockor?
Chrono24 är en onlinemarknadsplats som sammanför klockälskare från hela världen. Handeln äger därvid alltid rum mellan köpare och säljare. Av denna anledning varken köper, värderar eller kontrollerar vi några varor. Vi rekommenderar att du säljer din klocka via en privatannons.
Varför kan jag som säljare inte se intressentens e-postadress?
För att skydda den personliga integriteten döljer vi köparnas och säljarnas e-postadresser vid kommunikation via vårt system. Därvid anonymiseras e-postadresserna automatiskt. På detta sätt skyddar vi dig mot personer som vill missbruka vår plattform för phishing eller annan bedräglig aktivitet.

När du kommit överens med intressenten kan du begära att få dennes kontaktuppgifter via ett formulär, för att exempelvis få reda på leveransadressen eller för att skicka honom/henne en betalningsanmodan via PayPal. En länk till detta formulär hittar du i varje e-postmeddelande som du erhåller från en intressent via vårt system.

Här ser du ett exempel på en anonymiserad e-postadress:
41d07ee4-9cb3-4893-ade2-012bb56efc88-1un98@reply.chrono24.com

myChrono24

Varför ska jag registrera mig för myChrono24?

Exklusiva offerter
Du får tillgång till annonser som endast myChrono24-användare kan se. Du har exklusiv åtkomst till annonser från privata säljare de första dagarna efter publiceringen.

Nå målet snabbare
myChrono24 underlättar arbetet för registrerade användare. Du behöver inte mata in några tecken för att bekräfta och vår automatiska komplettering underlättar sökningen efter din drömklocka ytterligare.

Alltid aktuell
Med sparade sökningar kommer du aldrig mer att missa en intressant annons. Du sparar din sökning och vi meddelar så snart nya annonser inkommit.

Behåll överblicken
Med din personliga kom-ihåg-lista har du alltid koll på attraktiva annonser.

Komfortabel administration av annonser
På myChrono24-sidan administrerar du dina annonser centralt och överskådligt.

Hitta intressanta annonser igen utan problem
Din myChrono24-kronologi sparar automatiskt de annonser du tittat på senast. På detta sätt hittar du snabbt spännande annonser igen.

Hur redigerar eller raderar jag mina privata annonser?
Dina privatannonser redigerar du på myChrono24-sidan Annonser. Genom att klicka på motsvarande länk kan du ändra eller ta bort dina annonser. Om du vill utföra ändringar på pris, tillverkare eller modell, vänd dig till PrivateSeller@chrono24.com. Observera att din annons tas bort permanent hos oss när du raderar den.
Hur redigerar jag mina personliga uppgifter?
Logga in dig på myChrono24-sidan med din e-postadress (användarnamn) och ditt lösenord. Under Mina uppgifter kan du redigera och spara dina personrelaterade uppgifter som namn, adress, telefonnummer eller ditt lösenord. Under Inställningar kan du anpassa portal- och e-post-inställningar och välja på vilket språk du helst vill ha e-postmeddelanden från Chrono24. Här kan du också prenumerera på eller avbeställa vårt nyhetsbrev.
Hur tar jag bort mitt myChrono24-användarkonto?
För att göra det ska du klicka på ”Ta bort användarkonto” i menypunkten Profil på dina myChrono24-sidor. Tänk i så fall på att dina sparade sökningar, kom-ihåg-listan och alla egna annonser också tas bort.

Yrkesmässig försäljning av klockor

Hur registrerar jag mig som yrkesmässig säljare?
Du registrerar dig som professionell handlare på Chrono24 med ett fåtal steg:
 1. Ange personuppgifter
 2. Ange betalningsinformation (kreditkort eller i hela Europa även SEPA-direktdebitering)
 3. Skicka in verifieringsdokument
Därefter kan du redan ladda upp dina första annonser. Innan dina annonser publiceras måste ditt handlarkonto dock aktiveras av Chrono24. Observera att detta sker först efter att dina uppgifter och handlingar har kontrollerats. För detta ändamål behöver vi kopior av följande dokument, antingen via dokumentuppladdning, e-post, fax eller post:
 • Utdrag från handelsregister eller företagsregistreringsbevis
 • Adressbevis i form av telefonräkning, elräkning eller liknande.
Använd den 30 dagar långa kostnadsfria provperioden för att testa Chrono24 ordentligt.
Vilka prismodeller finns det för yrkesmässiga säljare?
Chrono24 erbjuder olika paket för olika behov. Paketen varierar bland annat när det gäller antalet annonser och bilder per annons. Dessutom påverkar prismodellerna placeringen i sökresultaten och TOP-annonserna på Chrono24-hemsidan. Du kan betala månadsvis eller ett år i förskott. Alla detaljer hittar du här.
Vem kan boka premium-paketet och vilka är fördelarna?
Endast handlare som har varit registrerade hos Chrono24 i minst ett år kan boka PREMIUM-paketet. Handlaren måste dessutom vara en Trusted Seller. Förutsättningarna för Trusted Seller-status och att få det sigillet hittar du här.

PREMIUM-paketet innehåller en del fördelar. Dina annonser på hemsidan kommer att synas bättre i listan över sökresultaten och du kan lägga upp fler bilder. Dessutom markeras alla dina annonser med PREMIUM Seller-symbolen. Dina Top Offer markeras i listan över sökresultat med TOP i bilden. På annonssidan kommer intressenter under punkten ”Dessa klockor kanske också intresserar dig” endast att se dina egna klockannonser. Dessutom tjänar du på att ha annonser utan reklam, eftersom det förutom dina annonser inte visas någon reklam från andra handlare.
Hur lägger jag upp mina annonser?
Antingen lägger du upp dina klockor själv eller så importerar du uppgifterna från din hemsida.

På försäljarsidan skapar du dina annonser själv. Fyll för detta ändamål i formuläret Ny annons. Vårt frågeformulär hjälper dig att snabbt göra en komplett beskrivning av din klocka. Beroende på vilket paket du har valt kan du lägga upp mellan 6 och 16 bilder med varje annons.

Du kan importera uppgifter från din hemsida om du har minst 25 annonser och PRO-Listing. Härvid importeras uppgifterna helt automatiskt från din hemsida och uppdateras dagligen.
Varför kan jag som säljare inte se intressentens e-postadress?
För att skydda den personliga integriteten döljer vi köparnas och säljarnas e-postadresser vid kommunikation via vårt system. Därvid anonymiseras e-postadresserna automatiskt. På detta sätt skyddar vi dig mot personer som vill missbruka vår plattform för phishing eller annan bedräglig aktivitet.

När du kommit överens med intressenten kan du begära att få dennes kontaktuppgifter via ett formulär, för att exempelvis få reda på leveransadressen eller för att skicka honom/henne en betalningsanmodan via PayPal. En länk till detta formulär hittar du i varje e-postmeddelande som du erhåller från en intressent via vårt system.

Här ser du ett exempel på en anonymiserad e-postadress:
41d07ee4-9cb3-4893-ade2-012bb56efc88-1un98@reply.chrono24.com

Chrono24:s köparskydd

Vad är Chrono24:s köparskydd?

Med Chrono24:s köparskydd står du i centrum även efter din beställning via Chrono24: I det sällsynta fallet att något inte går som planerat kan du lita på vår support. Vi hjälper dig att tillsammans med handlaren hitta en tillfredsställande lösning för dig.

För detta ändamål, kontakta oss senast 14 dagar efter mottagen leverans.

När gäller Chrono24:s köparskydd?
Du kan alltid använda Chrono24:s köparskydd när du har beställt en klocka av en handlare via Chrono24. Beställningen måste du då formellt ha utfört via Chrono24:s system. Köp som du uteslutande kommit överens om och slutfört direkt med handlaren (t.ex. via telefon, e-post, Messenger eller personligen) ingår inte i köparskyddet.

Beakta att privat överenskomna köp inte kan omfattas av Chrono24:s köparskydd.
Hur länge gäller Chrono24:s köparskydd?
Om du vill anmäla ett problem ska du kontakta oss senast 14 dagar efter mottagen leverans via vårt kontaktformulär och därvid ange ditt beställningsnummer.

Watch Collection

Vad är Watch Collection?
I Watch Collection hanterar du din klocksamling och håller den uppdaterad på Internet. Du kan lätt lägga till klockor, spara så många uppgifter du vill och ladda upp egna bilder på dina klockor. Du kan betrakta den historiska värdeutvecklingen och följa upp deras framtida värdeutveckling. Du har dessutom möjlighet att inte bara hålla din egen samling uppdaterad utan också observera klockor som du är intresserad av men inte äger än.
Måste jag äga klockan för att kunna placera den i min Watch Collection?
Nej, du kan också observera klockor som du är intresserad av, och följa upp deras värdeutveckling. För att göra det anger du klockans referensnummer eller märke, modell och skick och väljer alternativet "Jag äger inte denna klocka".

Läs mer
Hur många klockor kan jag lägga till i min Watch Collection?
Du kan lägga till ett obegränsat antal klockor.
Varför finns det en klocka i min Watch Collection som jag inte själv har lagt till?
Så snart ett klockköp genomförs via Chrono24, läggs klockan till i din Watch Collection så att du lätt kan följa upp den klockans värdeutveckling.
Vilka uppskattade värden ser jag i min Watch Collection?
I din Watch Collection ser du både hela din klocksamlings och varje enskild klockas uppskattade värde och värdeutveckling.
Med vilka intervaller beräknas de uppskattade värdena på nytt?
De uppskattade värdena beräknas på nytt varje dag. Variationer syns dock inte varje dag utan över längre perioder.
Kan andra användare se min Watch Collection?
Nej, endast användare som du aktivt har låtit ta del av din Watch Collection, kan se den.
Kan jag spara personlig information i Watch Collection?
Ja, du kan lägga till egna bilder eller anteckningar till varje klocka.
Kan jag också lägga till sällsynta klockor?
Ja, du kan lägga till alla klockor i din Watch Collection, så att din klocksamling blir komplett. Vi har emellertid tyvärr få eller inga uppgifter alls om sällsynta klockor. Men så snart klockan har annonserats flera gånger och det finns tillräckligt med uppgifter, visas dessa uppgifter automatiskt i Watch Collection.

Frågor om Trusted Checkout

Köp

Måste jag registrera mig på Chrono24 före köpet?
Ja. Därigenom kan vi bistå dig på bästa sätt vid eventuella frågor och förse dig med aktuell information om din beställning.
Hur kontaktar jag handlaren direkt?
Vid frågor om varan kan du kontakta handlaren via dennes angivna kontaktuppgifter. Frågor om din Trusted Checkout-beställning besvaras gärna av vårt supportteam per telefon (+49 721 96693-920) eller per e-post ().
Vad kostar Trusted Checkout?
Trusted Checkout-tjänsten är gratis.

Betalning

Hur kan jag betala för en vara?
Du kan antingen betala med kreditkort (VISA eller MasterCard) eller via banköverföring. De betalningssätt som finns tillgängliga för en vara visas på annonssidan.

För att slutföra betalningarna samarbetar vi med betaltjänstleverantören Mangopay. Mangopay är en betaltjänstleverantör som är specialiserad på onlinemarknadsplatser och som hör samman med den franska banken Credit Mutuel Arkea.

Leverans

Hur snabbt är varan tillgänglig?
Varor som erbjuds via Trusted Checkout är i regel tillgängliga genast eller inom kort. Exakta uppgifter hittar du på respektive annonssida.
Hur lång tid tar leveransen och hur mycket kostar frakten?
Vid en köpförfrågan
Efter att du gjort en köpförfrågan skickar handlaren dig en offert inklusive leveranstid och fraktkostnader.

Vid ”Köp nu”
Vid ”Köp nu” visas tillgängligheten och fraktkostnaderna på annonssidan.
Vilken fraktleverantör levererar varan?
Vanligtvis bestämmer handlaren vilket fraktbolag han eller hon vill använda för att skicka varan. På leveransbekräftelsen kan du se vilket fraktbolag som används.
Kan jag följa statusen för min försändelse?
Vi informerar dig så fort varan har sänts och skickar i förekommande fall ett spårningsnummer till dig via e-post.
Är jag försäkrad mot transportskador eller stöld?
Trusted Checkout-beställningar skickas alltid med försäkring, såvida du inte har gjort någon avvikande överenskommelse med handlaren.
Till vilket värde är leveransen försäkrad?
Varan försäkras vanligtvis till sitt fulla värde vid frakt.

Garanti

Har jag särskilda garantianspråk vid köp via Trusted Checkout?
Vid Trusted Checkout gäller de lagstadgade garantibestämmelserna. En utökning av garantianspråken sker inte.

Retur

Vad ska jag göra om jag vill lämna tillbaka varan?

Vid köp via Trusted Checkout: Om du vill använda dig av din rätt att lämna tillbaka en vara inom 14 dagar, måste du kontakta vårt supportteam per telefon (+49 721 96693-920) eller via e-post () inom 14 dagar från att varan levererats. Vi dokumenterar och bekräftar att din hävning av köpet kommit in i rätt tid och tar hand om all vidare handläggning.

Om du har betalat köpesumman direkt till handlaren eller en privat säljare, måste du kontakta denne direkt för att komma överens om hävningen. Observera att det inte finns någon lagstadgad ångerrätt vid köp från en privat säljare.

Vem står för kostnaderna för returförsändelsen?
Du står för de omedelbara kostnaderna för returförsändelsen. Tänk på att kostnaderna för frakten på grund av försäkringsskyddet kan uppgå till upp till 250 EUR.
Är mina uppgifter säkra hos Chrono24?
Ja. Vi använder den modernaste säkerhetstekniken för att skydda dina personuppgifter mot manipulering, delvis eller fullständig förlust och mot obehörig åtkomst av tredje part. Detaljer hittar du i våra dataskyddsbestämmelser.
Kommer mina uppgifter att lämnas vidare till tredje part?
Vi använder dina personuppgifter uteslutande för att slutföra din köpförfrågan eller beställning. Vi lämnar inte vidare dina uppgifter till tredje part. Detaljer hittar du i våra dataskyddsbestämmelser.
Din sökning gav inga träffar