Chrono24 hjälp och vanliga frågor och svar

Det är lättast om du använder vår fritextsökning för att snabbt få svar på dina frågor. Alternativt kan du också kontakta oss direkt.

Sökning på Chrono24

Hur söker jag efter en klocka på Chrono24?
På Chrono24 hittar du den klocka du önskar enkelt och lätt via sökfältet. Sökresultaten erbjuder dessutom många olika filteralternativ.

Sökfält
Sökfältet är den enklaste och snabbaste vägen. Sökordet kompletteras automatiskt under pågående inmatning.

Sökresultat
Sökresultaten erbjuder olika filteralternativ. Du kan exempelvis filtrera efter tillverkare, modell, referens eller tillgänglighet. Sökresultaten kan dessutom sorteras efter relevans, pris eller publiceringsdatum.

Genom att klicka på Spara denna sökning kan du skapa en sökning för att erhålla information om nya annonser via e-post. Det filter du valt sparas automatiskt.
Hur filtrerar jag sökresultaten för att hitta specifika annonser?
När du har sökt efter en produkt via sökfältet kan du begränsa ditt sökresultat ytterligare med hjälp av de filter som finns i resultatlistan. Du kan exempelvis filtrera efter tillverkare, modell, skick eller material. Genom att klicka på mer visas ytterligare filteralternativ. Du kan välja flera värden på ett filter samtidigt. För att avaktivera ett filter tar du helt enkelt bort respektive bock.

Du kan anpassa sorteringen på sökresultaten via menyfältet längst upp till höger på listan. Välj mellan pris, publiceringsdatum och relevans. Standardsorteringen kan du förändra i ditt myChrono24-område under Inställningar.

Köpa klockor

Jag vill köpa en viss klocka. Hur gör jag?
Det finns två möjliga sätt att köpa en klocka via Chrono24:

Slutförande via Chrono24:
Många erbjudanden låter dig beställa klockan direkt via Chrono24. Då betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24:s team hjälper dig alltid med råd och dåd och ser till att köpet går smidigt. För att köpa en klocka via Chrono24 klickar du på den gröna knappen ”Köp” på sidan med erbjudanden.

Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Kontakta säljaren direkt:
Om säljaren inte erbjuder slutförande via Chrono24, bör du vända dig till säljaren med hjälp av kontaktformuläret (knapp: ”Kontakta säljaren”) eller via telefon. Du avtalar då villkoren för betalning och leverans direkt med säljaren.
Vem är min kontrahent vid köp av en klocka?
Din kontrahent är alltid handlaren eller den privata säljaren. Om du väljer ett slutförande via Chrono24 kommer försäljningsvillkoren att visas under själva köpprocessen. Om du köper din klocka direkt hos en handlare, vänligen beakta respektive handlares allmänna affärsvillkor.

Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Vad måste jag tänka på vid köp från privatpersoner?
Om du vill köpa av en privat säljare är depositionstjänsten på Chrono24 det säkraste sättet att betala klockan. Då betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24:s team hjälper dig med råd och dåd om något inte fungerar enligt överenskommelse.

Om den privata säljaren inte erbjuder depositionstjänsten på Chrono24 rekommenderar vi ett personligt möte på en säker plats. Det säkraste sättet är ett slutförande i en etablerad klockhandlares butik. Där har respektive klockhandlare möjlighet att kontrollera klockan direkt. Möjliga alternativ är betalning via PayPal eller att använda en extern depositionstjänst. Observera att vi endast kan kontrollera privata säljare som erbjuder depositionstjänsten på Chrono24. Granska erbjudandet och villkoren noga innan du köper en klocka av en privat säljare.
Hur fungerar köpet exakt?
Det finns två möjliga sätt att köpa en klocka via Chrono24:

Slutförande via Chrono24:
Många erbjudanden låter dig beställa klockan direkt via Chrono24. Då betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24:s team hjälper dig alltid med råd och dåd och ser till att köpet går smidigt. För att köpa en klocka via Chrono24 klickar du på den gröna knappen ”Köp” på sidan med erbjudanden.

Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Kontakta säljaren direkt:
Om säljaren inte erbjuder slutförande via Chrono24 bör du vända dig till säljaren med hjälp av kontaktformuläret (knapp: ”Kontakta säljaren”) eller via telefon. Du avtalar då villkoren för betalning och leverans direkt med säljaren.

OBS: Din kontrahent är alltid säljaren.
Hur kontaktar jag någon som säljer en klocka?
När det gäller ett erbjudande där ett slutförande via Chrono24 är tillgängligt kan du beställa varan med hjälp av den gröna knappen ”Köp”. Via alternativet ”Kontakta säljaren” kan du ställa allmänna frågor om erbjudandet till säljaren.

För alla andra erbjudanden gäller att du kan kontakta säljaren via knappen ”Kontakta säljaren”.

Säljaren får ditt meddelande via e-post. Vi har ingen information om när säljaren läser eller besvarar ditt meddelande. Alternativt kan du ta kontakt via telefon, om säljaren angett sitt telefonnummer. Telefonnumret hittar du på sidan med erbjudandet under rubriken ”Säljare”.

Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Av vilka komponenter består försäljningspriset för en klocka?
Försäljningspriset för en klocka består av följande komponenter. Till att börja med är det offererade priset för själva klockan relevant. Dessutom kan kostnader uppstå för förpackning, försäkring, frakt eller moms och importmoms. Beroende på om du beställer din klocka hos en återförsäljare i ditt hemland eller i utlandet tillkommer olika tilläggskostnader. Kontakta försäljaren för att få exakt information.
Annonsen kommer från utlandet. Vad måste jag tänka på när jag köper och vilka avgifter måste betalas?
Priset visas i annonsen precis som försäljaren matat in det. Det kan därför hända att extra kostnader som tullavgifter, skatter, frakt- och försäkringskostnader tillkommer.

För att erhålla det exakta priset och de kostnader som ingår bör du kontakta den som tillhandahåller klockan. Försäljaren kan också berätta om speditören tar hand om tullformaliteterna. För information om de regler som gäller i ditt land bör du kontakta din lokala tullmyndighet.

Inom den Europeiska unionen är köp av klockor tullfria. Vid import från ett tredje land utanför EU, exempelvis USA, tillkommer en låg tullavgift och importmoms. Kontakta tullmyndigheten för att få exakt information.
Vad är tullavgifter och importmoms?
När du importerar en vara till ditt land, kan tullavgifter och importmoms tillkomma. Dessa tas ut av de behöriga tullmyndigheterna och ska betalas så snart varan når destinationslandet. Kontakta tullmyndigheten för att få exakt information.
Var och när kan jag betala de tullavgifter och den importmoms som tillkommer?
Avgifterna och momsen tas ut av de behöriga tullmyndigheterna och ska betalas så snart varan når destinationslandet. I de flesta fall betalar du de tillkommande avgifterna och momsen vid leveransen direkt till fraktleverantören.
Vilka betalningssätt står till förfogande?
Många säljare erbjuder slutförande via Chrono24. Därvid betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto via kreditkort eller överföring, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24:s team hjälper dig alltid med råd och dåd och ser till att köpet går smidigt.

Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Varje säljare bestämmer själv vilka betalningssätt som erbjuds. Vänd dig direkt till säljaren för att komma överens om hur betalningen ska ske. Ibland anger säljaren de möjliga betalningssätten i sin beskrivning.
Säljaren erbjuder endast överföring i förskott som betalningssätt. Kan man lita på detta?
Om säljaren är en professionell handlare:
Ja, många professionella handlare begär överföring i förskott. Vi lägger stort värde vid att de handlare som är listade på Chrono24 är pålitliga. I samband med registreringen på Chrono24 kontrolleras varje handlare när det gäller identitet och seriositet. Detta omfattar bland annat information som näringstillstånd och referenser från andra handlare. Alternativt kan man välja ett personligt möte på en säker plats för kontant betalning och överlämnande av klockan. Observera att Chrono24 inte ansvarar för köpet.

Om säljaren är en Private Seller:
Vid köp av en privat säljare är betalning i förskott inget säkert betalningssätt. Om en privat säljare insisterar på förskottsbetalning och du tvunget vill köpa klockan, bör du för din egen säkerhets skull kontrollera säljarens och erbjudandets trovärdighet. Du kan exempelvis begära referenser eller fler bilder på klockan resp. bilder på personliga dokument. Möjliga alternativ till förskottsbetalning är ett personligt möte på en säker plats för kontant betalning eller användning av en seriös depositionstjänst. Om du är osäker när det gäller säljarens pålitlighet bör du hellre avstå från köpet.

Många säljare erbjuder slutförande via Chrono24. Då betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24:s team hjälper dig alltid med råd och dåd och ser till att köpet går smidigt. Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Kan jag slutföra köpet via en escrow-/depositionstjänst?
Många säljare erbjuder slutförande via Chrono24. Då betalar du in dina pengar på ett klientmedelskonto, där de är i säkert förvar tills du fått din klocka. Chrono24:s team hjälper dig alltid med råd och dåd och ser till att köpet går smidigt. Ytterligare information om slutförande via Chrono24 hittar du här:
Om säljaren inte erbjuder slutförande via Chrono24, bör du beakta följande hänvisningar:
Följande depositionstjänster är avsedda som information, men är ingen uttrycklig rekommendation från vår sida: www.escrow.com och www.eco-treuhand.de. I ditt land finns möjligtvis andra seriösa depositionstjänster till förfogande. Informera dig noga i förväg när du väljer en depositionstjänst.

Förutsättning för användning av en depositionstjänst är att både köpare och säljare är införstådda. Om du använder en depositionstjänst bör du inhämta alla uppgifter direkt från depositionstjänsten. Lita inte på vidarebefordrade e-postmeddelanden från säljaren.
Vad innebär det om en försäljare har Trusted Seller-sigillet?
I samband med registreringen på Chrono24 kontrolleras varje försäljare när det gäller identitet och seriositet. Trusted Seller-sigillet tilldelas endast försäljare som enligt Chrono24:s och användarnas erfarenheter utmärker sig genom särskild tillförlitlighet och trovärdighet.

En Trusted Seller är en yrkesmässig klockhandlare och är skyldig att uppfylla vissa villkor.Dessa omfattar bland annat att

 • alla de uppgifter som lämnats på plattformen och till Chrono24 om hans/hennes person och företag är sanningsenliga
 • han/hon endast handlar med originalvaror från pålitliga källor
 • han/hon uppger skicket på sina varor sanningsenligt och påvisar eventuella brister i ord och bild
 • han/hon svarar på mottagna kundförfrågningar som erhållits via e-post från Chrono24 inom 5 arbetsdagar.

En ärlig och anständig affärstransaktion är det viktigaste. Om det skulle uppstå en tvist kommer försäljaren tillsammans med kunden att söka efter en tillfredsställande lösning för båda parter. En överträdelse mot en eller flera av dessa villkor kan leda till temporär eller permanent indragning av Trusted Seller-sigillet eller – vid allvarliga överträdelser – indraget Chrono24-medlemsskap.
Hur visas min e-postadress för säljaren?
För att skydda den personliga integriteten döljer vi köparnas och säljarnas e-postadresser vid kommunikation via vårt system. När du kontaktar en säljare lämnas din privata e-postadress inte ut, utan anonymiseras automatiskt av vårt system.

När du kommit överens med säljaren kan han/hon be dig om dina kontaktuppgifter. För detta ändamål får du en länk till ett formulär på vår sida via e-post. Med hjälp av detta formulär kan du skicka dina kontaktuppgifter.

Här ser du ett exempel på en anonymiserad e-postadress:
41d07ee4-9cb3-4893-ade2-012bb56efc88-1un98@reply.chrono24.com
Varför är endast vissa säljares e-postadresser anonymiserade?
För säljare i vissa länder har vi redan infört ett anonymiserat kommunikationssystem. För närvarande visas endast i dessa fall krypterade e-postadresser. Vi kommer snart att utvidga vårt kommunikationssystem till att omfatta alla länder.

Privat försäljning av klockor på Chrono24

Hur annonserar jag ut en klocka?
Med hjälp av vår annonsassistent kan du annonsera ut din klocka på några få steg:
 1. Beskriv din klocka i detalj. Ju mer detaljerad beskrivningen är, desto lättare hittar potentiella köpare din annons.
 2. Till annonsen ska du bifoga upp till fyra bilder med olika vyer av klockan. Håll din kamera och klocka redo. När du skapar din annons uppmanas du att fotografera din klocka inställd på två tider som vi bestämmer. Dessa foton ska du sedan lägga upp som ägandebevis. Dessa bilder visas senare också i din annons.
 3. Registrera dig som säljare och ange ditt bankkonto så att pengarna kan betalas in direkt på ditt konto.
Vad kostar försäljningen på Chrono24?
På Chrono24 annonserar du ut din klocka gratis. Vid en lyckad försäljning debiterar vi en provision på 6.5 % av försäljningspriset, dock maximalt 3 071.48 kr. Denna provision måste endast betalas om du lyckas sälja din klocka. Provisionen innehålls av oss direkt vid utbetalningen av försäljningspriset till dig. Observera att köparen i vissa fall inte kan betala via depositionstjänsten. I sådana fall debiterar vi dig försäljningsprovisionen.
Jag kan inte hitta min annons. När släpps den på Chrono24?
Om du inte hittar din annons på Chrono24 kan detta ha följande orsaker:
 1. Den manuella kontrollen har inte ägt rum än. För alla Chrono24-användares säkerhet kontrollerar vi alla nya annonser manuellt. Denna kontroll utförs på vardagar men inte på helgen. Aktiveringen tar i regel en till tre arbetsdagar.
 2. Säkerhetsbilderna är inte korrekta. I detta fall har du fått ett e-postmeddelande med en uppmaning att uppdatera säkerhetsbilderna på dina myChrono24-sidor.
 3. Ditt användarkonto har ännu ej aktiverats. Kontrollera om du har klickat på länken i ditt aktiveringsmail och bekräftat ditt användarkonto.
 4. Din identitet har inte kontrollerats än. Tänk på att kontrollen av dina identitetshandlingar kan ta en till tre arbetsdagar i anspråk.
Hur fungerar försäljningen exakt?
Du säljer säkert via depositionstjänsten på Chrono24. Det innebär att du inte skickar iväg din klocka förrän köparen har överfört inköpspriset till ett klientmedelskonto. Så snart varan har nått köparen betalas inköpspriset till dig.

I vissa fall kan det förekomma att en köpare inte kan utnyttja depositionstjänsten i sitt land. I sådana fall betalar köparen direkt till dig. För detta ändamål meddelar du köparen en betalningsmetod som du bestämmer, t.ex. banköverföring eller PayPal.

Mer information om försäljning via depositionstjänsten finns här.
Vilka betalningssätt kan jag erbjuda när jag hittat en köpare?
Köparen betalar i regel via depositionstjänsten på Chrono24. Efter sin beställning betalar köparen in pengarna på ett säkert klientmedelskonto. Du skickar därefter klockan till köparen och får inköpspriset så snart klockan kommit fram till köparen.

I vissa fall kan det förekomma att en köpare inte kan utnyttja depositionstjänsten i sitt land. I sådana fall betalar köparen direkt till dig. För detta ändamål kan du meddela köparen en betalningsmetod som du bestämmer, t.ex. banköverföring eller PayPal. Chrono24 skickar sedan dina betalningsuppgifter till köparen.

Mer information om depositionstjänsten finns här.

Naturligtvis kan du även överlämna varan till köparen personligen. Vi rekommenderar att du då väljer en säker och övervakad plats, exempelvis en juvelerarbutik. Du kan även i detta fall välja depositionstjänsten som säker betalningsmetod.

Beakta även våra säkerhetstips.
Vad händer med försäljningsprovisionen om försäljningen inte har ägt rum?
Om vi har debiterat dig försäljningsprovision trots att du inte har sålt din klocka kan du annullera försäljningen. Ladda för detta ändamål åter upp två bilder av klockan som ägandebevis på översikten över dina försäljningar.

Om du har sålt klockan på ett annat ställe ber vi om ett bevis även för detta.
När måste försäljningsprovisionen betalas?
Om du använder depositionstjänsten för din annons kommer vi att innehålla provisionen direkt vid utbetalningen av försäljningspriset till dig.

Om köparen betalar direkt till dig debiterar vi dig försäljningsprovisionen. Fakturabeloppet ska betalas inom 14 dagar.
Vad är ett referensnummer?
Referensnumret betecknar modellen resp. modellvarianten för klockan och kan bestå av flera siffror och bokstäver. För vissa tillverkare finns referensnumret graverat på boettens botten (inte att förväxla med boettnumret), på remkanten eller mer sällan på urtavlan. Referensnumret bör dock alltid finnas i pappren till klockan eller på kvittot. Om du inte kan hitta referensnumret, kan du söka på internet efter tillverkarens namn som finns på urtavlan sedan jämföra bilderna med din klocka. Denna snabba eftersökning brukar hjälpa i de flesta fall.
När kan jag ta bort min annons?
Hur och när du kan ta bort din annons beror på erbjudandeformatet:
 1. Om du valt att betala försäljningsprovision vid lyckad försäljning på Chrono24 kan du inom löptiden be om att få ta bort din annons av följande skäl:
  • Varan har sålts
  • Varan har skadats eller förstörts
  • Varan har stulits
  • Andra skäl utan egen förskyllan
  Efter löptidens slut kan din annons tas bort. För att göra det behöver vi ibland ett bevis på att varan fortfarande är i din ägo.
 2. Om du har betalat en annonsavgift i förväg för att publicera annonsen kan du alltid ta bort den.
Hur länge är min annons online?
Löptiden för din annons beror på erbjudandeformatet:
 1. Om du valt att betala försäljningsprovision vid lyckad försäljning på Chrono24 är din annons till att börja med online på Chrono24 i 3 månader. Under den här tiden får du inte erbjuda eller sälja varan någon annanstans. Om du inte har sålt din vara under den här tiden kan du förnya din annons ytterligare 3 månader eller ta bort den. För att ta bort annonsen behöver vi ett bevis på att varan fortfarande är i din ägo.
 2. Om du har betalat en annonsavgift i förväg för att publicera en annons ligger den online på Chrono24 i 6 månader. Efter den här tiden kan vi ta bort din annons, men vi är inte tvungna att göra det.
Hur kan jag återaktivera min annons när den tagits bort genom aktualitetskontrollen?
Vi återaktiverar gärna din annons. För detta ändamål behöver du bara skicka oss ett e-postmeddelande till PrivateSeller@chrono24.com
Köper Chrono24 själva klockor?
Chrono24 är en onlinemarknadsplats som sammanför klockälskare från hela världen. Handeln äger därvid alltid rum mellan köpare och säljare. Av denna anledning varken köper, värderar eller kontrollerar vi några varor. Vi rekommenderar att du säljer din klocka via en privatannons.
Varför kan jag som säljare inte se intressentens e-postadress?
För att skydda den personliga integriteten döljer vi köparnas och säljarnas e-postadresser vid kommunikation via vårt system. Därvid anonymiseras e-postadresserna automatiskt. På detta sätt skyddar vi dig mot personer som vill missbruka vår plattform för phishing eller annan bedräglig aktivitet.

När du kommit överens med intressenten kan du begära att få dennes kontaktuppgifter via ett formulär, för att exempelvis få reda på leveransadressen eller för att skicka honom/henne en betalningsanmodan via PayPal. En länk till detta formulär hittar du i varje e-postmeddelande som du erhåller från en intressent via vårt system.

Här ser du ett exempel på en anonymiserad e-postadress:
41d07ee4-9cb3-4893-ade2-012bb56efc88-1un98@reply.chrono24.com

myChrono24

Varför ska jag registrera mig för myChrono24?

Exklusiva annonser
Du får tillgång till annonser som endast myChrono24-användare kan se. Du har exklusiv åtkomst till annonser från privata försäljare de första dagarna efter publiceringen.

Nå målet snabbare
myChrono24 underlättar arbetet för registrerade användare. Du behöver inte mata in några tecken för att bekräfta och vår automatiska komplettering underlättar sökningen efter din drömklocka ytterligare.

Alltid aktuell
Med sparade sökningar kommer du aldrig mer att missa intressanta annonser. Du sparar din sökning och vi meddelar så snart nya annonser inkommit.

Behåll överblicken
Med din personliga minneslista har du alltid koll på attraktiva annonser.

Komfortabel administration av annonser
På myChrono24-sidan administrerar du dina annonser centralt och överskådligt.

Lätt att återfinna intressanta annonser
Din myChrono24-kronologi sparar automatiskt de annonser du tittat på senast. På detta sätt hittar du snabbt spännande annonser igen.

Hur redigerar eller raderar jag mina privata annonser?
Dina privatannonser redigerar du på myChrono24-sidan Annonser. Genom att klicka på motsvarande länk kan du ändra eller ta bort dina annonser. Om du vill utföra ändringar på pris, tillverkare eller modell, vänd dig till PrivateSeller@chrono24.com. Observera att din annons tas bort permanent hos oss när du raderar den.
Hur redigerar jag mina personliga uppgifter?
Logga in dig på myChrono24-sidan med din e-postadress (användarnamn) och ditt lösenord. Under Mina uppgifter kan du redigera och spara dina personrelaterade uppgifter som namn, adress, telefonnummer eller ditt lösenord. Under Inställningar kan du anpassa portal- och e-post-inställningar och välja på vilket språk du helst vill ha e-postmeddelanden från Chrono24. Här kan du också prenumerera på eller avbeställa vårt nyhetsbrev.

Yrkesmässig försäljning av klockor

Hur registrerar jag mig som yrkesmässig säljare?
Du registrerar dig som yrkesmässig säljare på Chrono24 med ett fåtal steg:
 1. Ange personuppgifter
 2. Ange betalningsinformation (kreditkort, i Tyskland även SEPA-direktdebitering)
 3. Skicka in verifieringsdokument
Därefter kan du redan ladda upp dina första annonser. Innan dina annonser publiceras måste ditt säljarkonto dock godkännas av Chrono24. Observera att detta sker först efter att dina uppgifter och handlingar har kontrollerats. För detta ändamål behöver vi kopior av följande dokument, antingen via dokumentuppladdning, e-post, fax eller post:
 • Utdrag från handelsregister eller företagets registreringsbevis
 • Adressbevis i form av telefonräkning, elräkning eller liknande.
Använd den 30 dagar långa kostnadsfria provperioden för att testa Chrono24 ordentligt.
Vilka prismodeller finns det för yrkesmässiga säljare?
Chrono24 erbjuder olika paket för olika behov. Paketen varierar bland annat när det gäller antalet annonser och bilder per annons. Dessutom påverkar prismodellerna placeringen i sökresultaten och TOP-annonserna på Chrono24-hemsidan. Du kan betala månadsvis eller ett år i förskott. Alla detaljer hittar du här.
Vem kan boka premium-paketet och vilka är fördelarna?
Endast försäljare som har varit registrerade hos Chrono24 i minst ett år kan boka premium-paketet. Dessutom måste försäljaren vara en Trusted Seller. Förutsättningarna för Trusted Seller-status och att få det förutnämnda sigillet hittar du här.

Premium-paketet innehåller en del fördelar. Dina annonser på hemsidan kommer att synas bättre i sökresultaten och du kan lägga upp fler bilder. Dessutom markeras alla dina annonser med Premium Seller-symbolen. Dina bästa annonser markeras i sökresultaten med TOP i bilden. På sidan med dina annonser kommer intressenter under punkten ”Dessa klockor kanske också intresserar dig” endast att se klockor som du erbjuder. Dessutom får du fördelen av att ha annonser utan reklam, eftersom det inte finns någon reklam från andra säljare bredvid dina erbjudanden.
Hur lägger jag upp mina annonser?
Antingen lägger du upp dina klockor själv eller så importerar du uppgifterna från din hemsida.

På försäljarsidan skapar du dina annonser själv. Fyll för detta ändamål i formuläret Ny annons. Vårt frågeformulär hjälper dig att snabbt göra en komplett beskrivning av din klocka. Beroende på vilket paket du har valt kan du lägga upp mellan 6 och 16 bilder med varje annons.

Du kan importera uppgifter från din hemsida om du har minst 25 annonser och PRO-Listing. Härvid importeras uppgifterna helt automatiskt från din hemsida och uppdateras dagligen.
Varför kan jag som säljare inte se intressentens e-postadress?
För att skydda den personliga integriteten döljer vi köparnas och säljarnas e-postadresser vid kommunikation via vårt system. Därvid anonymiseras e-postadresserna automatiskt. På detta sätt skyddar vi dig mot personer som vill missbruka vår plattform för phishing eller annan bedräglig aktivitet.

När du kommit överens med intressenten kan du begära att få dennes kontaktuppgifter via ett formulär, för att exempelvis få reda på leveransadressen eller för att skicka honom/henne en betalningsanmodan via PayPal. En länk till detta formulär hittar du i varje e-postmeddelande som du erhåller från en intressent via vårt system.

Här ser du ett exempel på en anonymiserad e-postadress:
41d07ee4-9cb3-4893-ade2-012bb56efc88-1un98@reply.chrono24.com

Chrono24:s köparskydd

Vad är Chrono24:s köparskydd?
Med Chrono24:s köparskydd står du i centrum även efter din beställning via Chrono24: I det sällsynta fallet att något inte går som planerat kan du lita på vår support. Vi hjälper dig att tillsammans med handlaren hitta en tillfredsställande lösning för dig.För detta ändamål, kontakta oss senast 14 dagar efter mottagen leverans.
När gäller Chrono24:s köparskydd?
Du kan alltid använda Chrono24:s köparskydd när du har beställt en klocka av en handlare via Chrono24. Beställningen måste du då formellt ha utfört via Chrono24:s system. Köp som du uteslutande kommit överens om och slutfört direkt med handlaren (t.ex. via telefon, e-post, Messenger eller personligen) ingår inte i köparskyddet.

Beakta att privat överenskomna köp inte kan omfattas av Chrono24:s köparskydd.
Hur länge gäller Chrono24:s köparskydd?
Om du vill anmäla ett problem ska du kontakta oss senast 14 dagar efter mottagen leverans via vårt kontaktformulär och därvid ange ditt beställningsnummer.

Frågor om Trusted Checkout

Köp

När går det att köpa via Trusted Checkout?
Trusted Checkout-erbjudanden bland sökresultaten och på erbjudandesidorna känns igen på den gröna Trusted Checkout-symbolen.
Måste jag registrera mig på Chrono24 före köpet?
Ja. Därigenom kan vi bistå dig på bästa sätt vid eventuella frågor och förse dig med aktuell information om din beställning.
Hur kontaktar jag handlaren direkt?
Vid frågor om varan kan du kontakta handlaren via dennes angivna kontaktuppgifter. Frågor om din Trusted Checkout-beställning besvaras gärna av vårt supportteam per telefon (+1 646-887-3560) eller per e-post ().
Vad kostar Trusted Checkout?
Trusted Checkout-tjänsten är gratis.

Betalning

Hur kan jag betala för en vara?
Du kan antingen betala med kreditkort (VISA eller MasterCard) eller via banköverföring. De betalsätt som finns tillgängliga för en vara visas på erbjudandesidan.

Vi samarbetar med betalningstjänstleverantören Mangopay. Mangopay är en betaltjänstleverantör som är specialiserad på onlinemarknadsplatser och som hör samman med den franska banken Bank Credit Mutuel Arkea.

Leverans

Hur snabbt är varan tillgänglig?
Varor som erbjuds via Trusted Checkout är i regel tillgängliga genast eller inom kort. Exakta uppgifter hittar du på den aktuella erbjudandesidan.
Hur lång tid tar leveransen och hur mycket kostar frakten?
Vid en köpförfrågan
Efter att du gjort en köpförfrågan skickar handlaren dig en offert inklusive leveranstid och fraktkostnader.

Vid ”Köp nu”
Vid ”Köp nu” visas tillgängligheten och fraktkostnaderna på erbjudandesidan.
Vilken fraktleverantör levererar varan?
Vanligtvis bestämmer handlaren vilken pakettjänst han eller hon vill använda för att skicka varan. Du kan se vilken pakettjänst som används på leveransbekräftelsen.
Kan jag följa statusen för min försändelse?
Vi informerar dig så fort varan har sänts och skickar i förekommande fall ett spårningsnummer till dig via e-post.
Är jag försäkrad mot transportskador eller stöld?
Trusted Checkout-beställningar skickas alltid med försäkring, såvida du inte har gjort någon avvikande överenskommelse med handlaren.
Till vilket värde är leveransen försäkrad?
Varan försäkras vanligtvis till sitt fulla värde vid frakt.

Garanti

Har jag särskilda garantianspråk vid köp via Trusted Checkout?
Vid Trusted Checkout gäller de lagstadgade garantibestämmelserna. En utökning av garantianspråken sker inte.

Retur

Vad ska jag göra om jag vill lämna tillbaka varan?

Vid köp via Trusted Checkout: Om du vill använda dig av din rätt att lämna tillbaka en vara inom 14 dagar, måste du kontakta vårt supportteam per telefon (+1 646-887-3560) eller via e-post () inom 14 dagar från att varan levererats. Vi dokumenterar och bekräftar att din hävning av köpet kommit in i rätt tid och tar hand om all vidare handläggning.

Om du har betalat köpesumman direkt till handlaren eller en privat säljare, måste du kontakta denne direkt för att komma överens om hävningen. Observera att det inte finns någon lagstadgad ångerrätt vid köp från en privat säljare.

Vem står för kostnaderna för returförsändelsen?
Du står för de omedelbara kostnaderna för returförsändelsen. Tänk på att kostnaderna för frakten på grund av försäkringsskyddet kan uppgå till upp till 250 EUR.
Är mina uppgifter säkra hos Chrono24?
Ja. Vi använder den modernaste säkerhetstekniken för att skydda dina personuppgifter mot manipulering, delvis eller fullständig förlust och mot obehörig åtkomst av tredje part. Detaljer hittar du i våra dataskyddsbestämmelser.
Kommer mina uppgifter att lämnas vidare till tredje part?
Vi använder dina personuppgifter uteslutande för att slutföra din köpförfrågan eller beställning. Vi lämnar inte vidare dina uppgifter till tredje part. Detaljer hittar du i våra dataskyddsbestämmelser.

Din sökning gav inga träffar

Har du frågor?
Vi hjälper dig gärna.

+1 646-887-3560

Kontakt