Ledande sedan 2003 när det gäller säkra köp och försäljningar av lyxklockor
Chrono24 - Sverige

Vårda din klocka på rätt sätt

När du vill sälja din klocka är dess skick av stor vikt: Ju bättre skick den är i, desto större är sannolikheten att du hittar potentiella köpare och får ett bra försäljningspris. Du kan förlänga din klockas förväntade livslängd avsevärt om du följer våra tips.

Checklista som PDF för nedladdning

Skydda din klocka mot vibrationer

Det låter kanske lite överdrivet, men se till att du inte tappar din klocka när du sätter på den. Det händer oftare än man tror, och till och med betydligt oftare än människor vanligtvis skulle medge. Likt vatten kan vibrationer orsaka allvarliga skador på din klocka, vilket medför dyra reparationer. Ett viklås är ett säkert alternativ till ett bygelspänne och därför en bra investering.

Utför inga extremsporter med din klocka! Ett fall mot hårt golv från en meters höjd är tillräckligt för att skada en klocka, men idrotter som terrängcykling eller skidåkning utsätter urverket för kontinuerliga vibrationer på ett extremt sätt, även utan vurpa. Exponera inte din klocka för höga temperaturer. Yttre påverkan påskyndar åldringsprocessen och funktionen hos en mekanisk klocka.

Känn till vattentätheten

När det handlar om vattentäthet krävs av olika skäl särskild försiktighet. För det första kan en klocka drabbas av mycket stor skada om vatten kommer in i den. I värsta fall rostar viktiga delar i urverket. Den efterföljande reparationen är då mycket arbetsintensiv och dyr. Vidare råder fortfarande ett stort missförstånd kring vad det egentligen innebär att en klocka är ”vattentät”.

I verkligheten bör du INTE dyka ner till 100 meters djup med en klocka som är märkt med ”vattentät upp till 100 meter”. Den informationen innebär endast att klockan står emot det vattentryck som råder på 100 meters djup under laboratorieförhållanden. Om man rör på klockan, t.ex. genom simrörelser under vatten, ökar genast trycket. Med en klocka som är ”vattentät upp till 100 meter” kan man visserligen simma, även med snorkel under vattenytan, men om man verkligen vill dyka, bör en klocka minst ha en vattentäthet på upp till 200 meter resp. 20 bar.

Ett annat viktigt faktum är att tätheten, liksom alla andra tekniska egenskaper, är föremål för komponenternas åldringsprocess. Beroende på användningssätt, värme, kyla och vibrationer kan den garanterade vattentäthetens varaktighet variera.

Därför bör du regelbundet, helst en gång om året, låta en urmakare kontrollera din klocka med avseende på vattentäthet.

Ställ in din klocka rätt

Klockor med datum eller andra kalenderfunktioner bör du inte justera mellan klockan 23 och 3, eftersom mekanismen kan skadas då. Kopplingsprocessen börjar en stund före och pågår längre än till klockan 24 innan den är helt avslutad.

För säkerhets skull bör du alltid ställa in din mekaniska klocka medsols och inte motsols. Försök absolut inte att ställa in datumet baklänges. På de allra flesta klockor är datum- och kalenderfunktionerna konstruerade på ett sådant sätt att det bara går att ställa in framåt.

Vårda dina läderarmband

Läder är ett naturligt material som nöts av vatten, tvål och svett. Du bör alltså inte ha på dig din klocka med läderband när du sover, duschar eller simmar. Armband påverkas mycket starkt av det individuella användningssättet, men vid daglig användning håller de vanligtvis ett år. Sedan bör de bytas ut, även av hygieniska skäl.

Undvik magnetfält

Vi är dagligen utsatta för magnetfält som alstras av datorskärmar och annan elektronisk utrustning. Kraftiga fält kan magnetisera din klocka och leda till gångavvikelser. Därför ska du ta av dig din klocka vid röntgenundersökningar, säkerhetskontroller på flygplatser osv. Förvara den inte heller på högtalare eller liknande utrustning.

Låt service utföras på din klocka regelbundet

Om du bär din klocka varje dag är den igång 24 timmar och 365 dagar. Den består av ett stort antal små och ömtåliga delar som måste gripa in i varandra perfekt och således utsätts för motsvarande slitage. För att förebygga problem bör en regelbunden granskning utföras av en professionell urmakare vart femte år.

Förvara din klocka på rätt sätt

Transportera inte din klocka löst i en väska, där den kan få repor av andra föremål med hårda kanter eller utsättas för skakningar. Lämpligast är en vadderad låda där klockan är fixerad inuti. Framför allt vintageklockor är ömtåligare än moderna tidmätare med safirglas osv. Var noga med att inte utsätta din klocka för ogynnsamma förhållanden som t.ex. starkt solljus eller mycket dammiga eller fuktiga miljöer under längre tid.

När du vill sälja din klocka är dess skick av stor vikt: Ju bättre skick den är i, desto större är sannolikheten att du hittar potentiella köpare och får ett bra försäljningspris.

Sälj nu